Skattlegging av flytebrygger til Høyesterett

Høyesterett skal ta stilling til om Saqrpsborg kommune kan skattelegge båtplasser i Skjebergkilen.

Publisert Sist oppdatert

Av Lars Kristian Larsen

-Ankesaken fra 5 marinaeiere i Sarpsborgområdet, samt Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) som partshjelpere ankes til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg tillot den 30.03.12 anken fremmet for Høyesterett, skriver KNBF i en pressemelding.

Bakgrunnen for rettsaken er at Sarpsborg kommune ville skattelegge båtplassene i Skjebergkilen. Sarpsborg tingrett slo fast at " det er kommunene i sin fulle rett til å gjøre". Også Borgarting lagmannsrett kom frem til samme konklusjon. Igjen ble saken anket, og den skal nå opp for Høyesterett.

Anken er fremmet i sin helhet. Dette innebærer at alle forholdene man anket over skal behandles av Høyesterett. Det vil si både spørsmålet om flytebrygger er fast eiendom, og spørsmålet om verdsettelsen, det siste både hva gjelder opplagsplasser og flytebrygger.

Lagmannsretten kom frem til følgende definisjon etter forrige runde i rettsapparatet:

”Flytebryggene er fysisk knyttet til land gjennom gangbro og kjettinger, og solid festet til sjøbunnen med ankerkjettinger. Dette er av varig karakter. Og således er Sarpsborg kommune i sin fulle rett til å innføre eiendomsskatt”.

Nå gjenstår det å se om Høyesterett har et annet syn på saken.
I Høyesterett er det ikke muntlige forklaringer. De forklaringer som skal gis av parter og vitner, må derfor innhentes skriftlig på forhånd. Det er imidlertid vanlig at partene er med i Høyesterett og følger forhandlingene, helt eller delvis.

-KNBF ser det som veldig positivt at saken er sluppet inn. Slik vi ser det betyr dette at saken er mer tvilsom enn hva lagmannsretten ga uttrykk for, står det videre i pressemeldingen.

Tidspunkt for rettsaken er ikke fastsatt.