Får heve 3,5 millioners båthandel

En båteier i Nordreisa har fått rettens medhold i å heve kjøpet av en Rodman 1250 IPS til 3,5 millioner kroner fra Frydenbø båtsenter i Bergen. (20.01.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Amund Rich. Løken

Allerede på første båttur fra Bergen hjem til Troms mente den nye eieren at det var uakseptabelt mye bevegelse mellom skroget og innredningen, og at båten var vesentlig lettere enn den han hadde bestilt. På Frydenbøs hjemmesider fremgikk det at båtens deplasement var 11,3 tonn. Kontrollvekt viste at den veide 8,87 tonn.

- Gelèaktig

Båten ble prøvekjørt da Nord-Troms tingrett behandlet striden før jul. Det ble konstatert betydelige bevegelser både i dørken og i rekken. Veritas har uttalt i saken at båten ikke har tilstrekkelig stivhet. Jan Oddvar Olsen i Veritas har uttalt at båten ut i fra hans subjektive oppfatning var geleaktig og at skroget ristet og skalv, og at rekken, dørk og skott hadde store bevegelser i forholdsvis rolig sjø.

En meddommer mente på grunnlag av prøveturen at båten var så myk at båteieren hadde grunn til å være misfornøyd. Også flertallet mente at båten med fordel kunne være stivere, men likevel opplevde ikke flertallet båten slik at den ikke oppfyller kravet til alminnelig god vare. Det er ikke ført tilstrekkelig med bevis for at båtens manglende stivhet har årsak i manglende styrke.

Lengden teller

Striden har ikke bare stått om vekt og konstruksjon. Også båtens lengde var et sentralt punkt, så sentralt at det til slutt ble utslagsgivende for dommen. Skroglengden er av Rodman oppgitt til 11,90 meter, uten baugnebb. 12,60 meter er lengden med nebbet. Med utgangspunkt i 11,90 har Rodman samsvarsvurdert båten etter modul A og båten er CE-merket på dette grunnlaget.

Båteieren har imidlertid fått skroglengden målt av Det Norske Veritas, som kom frem til 12,67 meter. DNV har medtatt baugnebbet i totallengden fordi de mener den er en integrert del av skrogstrukturen. Plattformen er støpt i samme stykke som rekka, som både er skrudd og limt sammen med skroghuden.

- Ulovlig CE-merket

Etter at denne saken kom opp har Rodman fått båttypen samsvarsvurdert av Lloyds etter modul B og fikk i september 2008 utstedt både samsvarssertifikat og typesertifikat med skoglengde på 12,67 meter. Den aktuelle båten i Nordreisa var ikke samsvarsvurdert etter forskriftene da den ble levert. Dermed slår retten fast at den også var feilaktig CE-merket, ulovlig å selge og ulovlig å bruke. Mens båter under 12 meter kan vurderes etter en forholdsvis enkel prosedyre, kreves det en atskillig mer omfattende typeprøving med ekstern teknisk kontroll for båter over 12 meter (modul B). Der legger retten vekt på at det har stor betydning om en Rodmann 1250 har en skroglengde over eller under 12 meter.

Må returnere 3,5 millioner

Under noe tvil kom retten frem til at baugnebbet må regnes som en integrert del av den aktuelle båten fordi den var skrudd og limt til skroghuden. Retten legger også vekt på uttalelser fra Veritas, og senere også Lloyds, som begge har lagt til grunn en skroglengde på 12,60 meter.

Fordi det ikke foreligger en samsvarsrapport fra teknisk kontrollorgan som har gyldighet for saksøkers konkrete båt, slår retten fast at båten er forskriftsstridig. En mangel som etter rettens syn er et vesentlig kontraktsbrudd. Saksøker fikk med dette medhold i sitt krav om heving av kjøpet, slik at Frydenbø må tilbakebetale kjøpesummen på 3,5 millioner kroner og få båten tilbakelevert.

Powered by Labrador CMS