Saksøker Brunswick

Coastline Marine AS har saksøkt produsentgiganten. (23.02.10)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Etter en langvarig konflikt vedrørende utbetaling av regresskrav etter en båtbrann 1. juli 2006, har Coastline Marine valgt å saksøke Marine Power International Ltd ved Brunswick Marine, Norge.

Dramatisk brann

Coastline Marine solgte i april 2006 en importert Rinker 262 Captiva Cuddy 2006 modell, med en Mercruiser 496 Mag, HO 425 hk motor. Før overtagelsen skal båten ha blitt gjennomgått og klargjort av Fredrikstad Marineservice, som er merkegodkjent verksted for Mercruiser. Kort tid etter at kunden overtok båten var han ute sammen med familien sin på det som skulle ende i en eksplosjonsartet brann, og hvor hele familien måtte hoppe i vannet før båten brant opp og sank.

Tilbakekalte motoren

Båteieren fikk utbetalt forsikringspengene, mens Crawford & Company fremmet regresskrav til Coastline Marine på vegne av forsikringsselskapet. Coastline Marine skal ha sendt tilsvaret feil, og ble i Halden forliksråd dømt til å betale 165.000 amerikanske dollar (rundt 750.000 kroner) i en fraværsdom. Knappe to måneder etter ulykken tilbakekalte Mercruiser en rekke båtmotorer. På grunn av feil ved motoren kunne det oppstå bensinlekkasje med fare for brann. Serienummeret på motoren ombord i den norske ulykkesbåten var omfattet av tilbakekallelsen.

Vil ha refusjon

Coastline Marine mener de ikke er ansvarlig skadevolder og rette instans for regresskravet, og saksøker nå både Crawford & Company, samt Brunswick, for å få regress tilsvarende det beløpet de ble dømt til å betale i forliksrådet. Coastline Marine skal også ha betalt kunden 25.000 kroner som plaster på såret og blant annet for å hindre negativ omtale av Rinker og Mercruiser.

- Ikke ansvarlig

Brunswick på sin side hevder at de ikke kan saksøkes i Norge ettersom de er et norskregistrert utenlandsk foretak. I sitt tilsvar til stevningen peker de også på at den aktuelle båten med motor ble importert av Coastline Marine, og at Brunswick ikke har vært part i transaksjonen og ikke har hatt noen befatning med den aktuelle motoren, verken som importør til Norge, tilvirker, forhandler eller selger, og således ikke kan holdes ansvarlig som skadevolder. De stiller seg også tvilende til at det var motoren som var årsaken til brannen, selv takstmannen som gikk igjennom vraket etter brannen konkluderte med at det var overveiende sannsynlig at bensinsystemet i motoren var årsaken til brannen.

Rettssaken er berammet til 24. februar i Halden tingrett.

Powered by Labrador CMS