Strengere for båtfolket

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen oppretter utvalg som skal se på om det er behov for strengere regler for fart, promille og bruk av redningsvester for fritidsbåtførere for å bedre sikkerheten til sjøs.

Publisert Sist oppdatert

Av Hans Due

Bakgrunnen for at utvalget nedsettes er at rundt 30 personer har omkommet ved bruk av fritidsbåt de siste årene, og at man ønsker å se på virkemidler for å få ned ulykkesantallet. Da kan fartsgrenser også i åpent farvann være et virkemiddel man vil se nærmere på, sier Berg-Hansen. Men det er ikke sikkert at det skal være like fartsgrenser over hele landet. Det er forskjell på Oslofjorden og Finnmarkskysten, sier Berg-Hansen til TV2.

Det er for mange dødsulykker og alvorlige ulykker til at vi ikke gjør hva vi kan for å hindre det, sier Berg-Hansen som også vil at utvalget skal se på promilleregler og obligatorisk bruk av redningsvest.

KNBF positive

- Alt som vurderes for å få ned ulykker på sjøen er positivt, og spesielt er vi glad for at det offentlige kommer på banen. Som kjent har vi ikke vært enige i alle forslag som har kommet opp etter sommerens ulykker, men vi vil gjerne gi våre konstruktive bidrag i en helt nødvendig diskusjon, sier generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF i en kommentar til Båtmagasinet.
 

 

(30.08.2011)