Vil fjerne utskjelt tollregel

European Boating Union har skrevet brev til Statsministeren om avgiftene i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Av Lars Kristian Larsen/Pressemelding fra KNBF

 Reglene for vinterlagring fikk stor oppmerksomhet i vinter da en svensk seiler som ville se hele den norske kysten måtte vinterlagre båten sin i Mo i Rana fordi han ikke rakk hele norskekysten (som er omtrent like lang som avstanden rundt ekvator) på en sesong. Tollvesenet oppdaget båten og krevde ham for flere hundre tusen kroner i toll og importavgifter.

European Boating Union (EBA) har nå skrevet brev til Statsministeren på vegne av sine medlemmer om nettopp tolltullsaken”. I brevet ber EBA man om at det norske rigide regelverket med at utlendinger ikke kan legge igjen båten sin i mer enn 6 uker i Norge for krav om moms og hk-avgift utløses, harmoniseres med EUs regler som tillater vesentlig lenger opphold.

Brevet peker på at denne type turisme kan bli en hyggelig næring for kyst-Norge hvis det åpnes opp for vinteropplag. EBA sier også at den norske kysten er så lang, at man nesten ikke klarer hele kysten tur-retur på en sesong, og at opplag er nødvendig for å kunne nå hele kysten.

Kongelig Norsk Båtforbund er medlem i EBA, som har medlemmer fra 23 europeiske land.