Småbåthavn i Moholmen

Mo i Rana Båtforening har ikke gitt opp planene om en sentralt plassert småbåthavn. Nå søker de om å få bygge molo for ei lita havn nordvest for Moholmen.

Publisert Sist oppdatert

I reguleringsplanen er det gitt mulighet for å legge ut en flytemolo med et fribord, (høyde over havet) på 1,4 meter. I sin søknad viser Mo i Rana Båtforening til at de vil bruke steinmolo som bølgebryter i stedet for flytemolo. Foreningen viser til at steinmolo er en sikker og god måte å stanse direkte bølger på. Det er stor usikkerhet om flytemolo er god nok beskyttelse for helårsbruk. En flytemolo vil ikke kunne stanse bølgene helt og under uvær vil dette skape dønninger i havna.

Mer om planene i Rana Blad.