Europa mot Norge

Alle fritidsbåtorganisasjonene i Europa henstiller nå til den norske regjeringen om å endre praksis for vinterlagring av utenlandske båter i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Av Hans Due

Alle de europeiske båtorganisasjonene som tilhører European Boating Association var på et møte på Mallorca sist helg enige om å sende en henstilling til den norske regjeringen om å endre regler og praksis for vinterlagring av utenlandske båter i Norge, slik at det norske regelverket harmonerer med EUs regelverk. I Norge er det ikke lov å lagre båt lenger enn 6 uker uten å måtte betale toll og hk-avgift for båten, mens reglene i EU er 18 måneder.

Generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) redegjorde for European Boating Association for de særnorske reglene for vinterlagring av båt i Norge og bestemmelsene om at man må søke seilingstillatelse for å entre norsk farvann.

Reglene for vinterlagring fikk stor oppmerksomhet i vinter da en svensk seiler som ville se hele den norske kysten måtte vinterlagre båten sin i Mo i Rana fordi han ikke rakk hele norskekysten (som er omtrent like lang som avstanden rundt ekvator) på en sesong. Tollvesenet oppdaget båten og krevde ham for flere hundre tusen kroner i toll og importavgifter.

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) har tatt opp saken i Stortinget og bedt finansminister Sigbjørn Johnsen om å endre regelverket slik at det harmonerer med resten av Europa. Dette ble lagt merke til og spesielt bemerket på møtet i EBU.

Reidar Kjelsrud fortalte også søsterorganisasjonene i Europa om den spesielle seilingstillatelsen man må ha for å seile i norske farvann, forøvrig en sovende bestemmelse som ikke blir håndhevet, og som derfor bør fjernes. KNBF jobber mot myndighetene for å endre både vinterlagringsbestemmelsene og bestemmelsene om seilingstillatelse.

(14.04.2011)