Endres tollreglene for vinteropplag?

Saken om svenske Kjell Olsson fra Gävle som av Tollvesenet kreves for mellom 250.000 og 300.000 kroner for å ha hatt seilbåten sin i vinteropplag i Mo i Rana over vinteren, kan føre til at de særegne reglene endres i Norge for å bli i overenstemmelse med de interne EU-reglene.

Publisert Sist oppdatert

Av Hans Due

I et svarbrev fra finansminister Sigbjørn Johnsen på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) skriver finansministeren at Toll- og avgiftsdirektoratet vil se nærmere på dagens praksis og vurdere om det kan være behov for endringer i regelverket når det gjelder vinterlagring av utenlandske båter i Norge. Ingjerd Schou har tatt opp saken etter sterke reaksjoner, både i Norge og i utlandet, på at en svensk seiler måtte betale ca. 250.000 kroner i toll og avgifter fordi han vinterlagret båten sin i Norge uten å melde dette til Tollvesenet. Det er nå nå satt i gang en innsamlingsaksjon blant norske båtfolk for å bidra til å dekke kostnadene til en eventuell ankesak.

 

Norske tollregler avviker sterkt fra regelverket innen EU, hvor vinterlagring av utenlandske båter innen EU ikke er noe problem. Det er derfor et påtrengende behov for at det norske regelverket tilpasses reglene i EU, sier generalsekretær Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Etter bred omtale av saken i flere båtblader, har KNBF tatt saken opp i Nordisk Båtråd og European Boating Association.

 

Saken har vakt betydelig oppsikt, også i utlandet, og vil kunne få meget store negative konsekvenser for båtturismen fra utlandet til Norge fordi Norge oppfattes som et lite båtvennlig land. En seilas til Norge må nødvendigvis bli kortvarig når båten ikke kan forlates i mer enn 6 uker. I Danmark kan båten ligge i 18 måneder uten at tollvesenet bryr seg med det. Det norske regelverket bidrar derfor til vesentlig begrensning av båtturismen som er en viktig vekstnæring for mange kystkommuner, sier Jan H. Syvertsen. (03.12.2010)