Nei til avgiftsfri bensin til båt

Skal du fylle diesel på båten slipper du unna egen dieselavgift. Men avgiftsfri bensin til båtbruk kan du se langt etter, skal vi tro finansminister Kristin Halvorsen. (25.06.2008)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen
Se Båtmagasinets drivstoffoversikt og registrer din pris her!

I et åpent brev til Stortinget ønsker stortingsrepresentant Ulf Lerstein (Frp) å få svar på hvorfor det ikke innføres en ordning med avgiftsfri bensin på samme måte som for diesel.
- Båter kan kjøre på avgiftsfri diesel, men det er ingen tilsvarende ordning for båter som går på bensin. Dette er uheldig for alle de som søker rekreasjon i den norske skjærgården i løpet av en kort sommer med en båt som går på bensin, mener Lerstein.

- Uheldig

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) er ikke positiv til en slik ordning, og påpeker at avgiftsordningen mellom bensin og diesel til bruk i fritidsbåter utgjør en forskjell på om lag 3,70 kroner pr. literen. Hun presiserer at diesel som blir brukt til båter ikke er pålagt dieselavgift men grunnavgift på fyringsolje, mens bensin til bruk av fritidsbåter er ilagt bensinavgift.
- Jeg ser at avgiftsforskjellen mellom diesel og bensin til fritidsbåter ikke er heldig. Jeg mener likevel at det ikke er en tilstrekkelig begrunnelse for også å frita bensin til fritidsbåter fra bensinavgift, sier Halvorsen, som mener bruk av fritidsbåter påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, støy og miljøskadelige utslipp.

Betydelig inntektstap

I følge Statistisk sentralbyrå og Norsk petroleumsinstitutt ligger omsetningen av bensin fra marinaer på 11,8 mill. liter i løpet av de siste 12 månedene. Hvis en ordning med avgiftsfri bensin for eksempel ble innført fra 1. januar neste år, ville det bety et økonomisk tap for staten på 59 millioner kroner.

Forslaget om avgift på diesel for fritidsbåter ble i sin tid forkastet av Stortinget, som mente det ville by på betydelige praktiske problemer å innføre dieselavgift. Blant annet ville det by på problemer å bygge om pumper for avgiftsfri diesel til pumper for avgiftspliktig diesel, da fiskeflåten fortsatt skulle fylle avgiftsfri diesel.