Revisorslakt etter Tall Ships`Races

Ledelsen i Vågsøy kommune og arrangørene av Tall Ships`Races i Måløy får sterk kritikk av kommunerevisjonen i Nordfjord etter fjorårets arrangement som ble en økonomisk katastrofe. (10.06.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

I kommunerevisjonens rapport blir det rettet knallhard kritikk mot arrangementet, som med 15 millioner kroner i underskudd ble en økonomisk skandale for Vågsøy kommune som må dekke underskuddet.

Lovbrudd

Dårlig budsjettering og oppfølging, brudd på loven om offentlige innkjøp, budsjettendringer uten politisk vedtak og ufullstendige møtebøker er noen av ankepunktene rapporten tar for seg.

Mange hatter

Spesielt de som hadde hovedansvar for skutefesten får kritikk for sine roller, deriblant prosjektleder, rådmann og kommunens ordfører som blir slaktet for dårlig styring og oppfølging. I rapporten blir det  pekt på at organiseringen var uheldig med en sammenblanding av politisk og administrativt ansvar, ettersom både kommunens rådmann og ordfører satt i organisasjonskomiteen som senere skulle rapportere til rådmannen i saker som senere kunne bli behandlet i kommunestyret med ordføreren som leder.

Treg informasjonsflyt

Kommunerevisjonen er også kritiske til tilgangen av informasjon og dokumentasjon knyttet til arrangementet.
- I starten var det vanskelig å få ut informasjon. Regnskapet burde vært lagt fram tidligere. Kontrollutvalget burde også fått tidligere og mer utfyllende svar på spørsmålene sine, sier revisor Markvard Sunde til NRK Sogn og Fjordane. Han har tidligere aldri opplevd lignende.