Ingen Volvo Penta-havarier i 2011

Av og til er en ikke-nyhet en god nyhet. Dagens ikke-nyhet er at Volvo Penta ikke har registeret et eneste injektorhavari i 2011.

Publisert Sist oppdatert

av AMUND RICH. LØKEN

 

- Vi har i flere år suksessivt sett at antall injektorhavarier har minsket, og denne trenden fortsetter. Hittil i år har ikke hatt noen innrapporterte tilfeller overhode, sier Volvo Pentas kommunikasjonsdirektør Mats Edenborg til Båtmagasinet.

 

Årsaken ikke funnet

- Betyr det at problemet er løst?

- Det er for tidlig å dra den konklusjonen. Vi vet fortsatt ikke rotårsaken til havariene og vi vet heller ikke hvorfor dette problemet har hatt en så sterk konsentrasjon i Norge.

- Hvilke tekniske forandringer har Volvo Penta gjort med sine D4 og D6-motorer det siste året?

- Jeg går ikke inn i noen tekniske utlegginger, bortsett fra å konstatere at vi kontinuerlig oppgraderer våre produkter og at vi gleder oss over at problemet hittil i år ikke har rammet noen av våre kunder. Vi får håpe at denne positive trenden holer seg.

 

Ny injektorteknologi?

- Er det riktig at Bosch har utviklet nye injektorer til motorene?

- Som jeg sa, vi produktutvikler kontinuerlig, men av konkurransehensyn vil vi ikke gå inn på tekniske detaljer, sier Mats Edenborg.

   Andre kilder sier til Båtmagasinet at det er gjort endringer på nettopp injektorene, selv om det ikke kan dokumenteres at det er årsaken til at Volvo Penta-motorene tilsynelatende ikke rammes av havarier i norsk farvann lenger.

 

FIN UTVIKLING: Årsaken er fortsatt ukjent, men injektorhavarier på Volvo Pentas D6 og D4 er i år redusert til null.

 

 

Dette er saken:

Båtmagasinet kunne sommeren 2007 fortelle om Volvo Pentas betydelige problemer med injektorer og frostplugger i D3, D4 og D6-motorer. Volvo Penta fikk første gang kjennskap til problemet i 2005. I årene etter er det rapport om et stort antall havarier, frem til i dag totalt 80. De årlige statistikkene viser en stor nedadgående tendens. I 2010 ble det innrapport 11 tilfeller, mens det i år altså ikke er rapportert noen. 

Volvo Penta etablerte et eget testlaboratorium i Göteborg for å finne årsaken til havariene, havarier som utelukkende fant sted i Norge og fortrinnsvis i vest og nord. De greide å fremprovosere tilsvarende eksplosjoner i riggen i Göteborg. De vet hva som skjer, men ikke hvorfor.

Fra Volvo Pentas side er det lenge jobbet ut i fra en teori om at årsaken på en eller annen måte er relatert til drivstoff. Heller ikke her er det konkludert. Av en ukjent årsak oppstår det et voldsomt trykk i kobberhylsen som omkranser injektoren i sylinderhuset. Dette forårsaker eksplosjon. De deformerte kobberhylsene ødelegger veggene inn i kjølesystemet, med det resultat at frostpluggene sprenges ut og kjølevannet renner ut i kjølen eller blander seg med oljen. 

Powered by Labrador CMS