Rimeligere forsikring for kompetente båtførere

Forsikringsselskapene opererer med ulike rabattsatser for de som har tatt båtførerbeviset. Mest rabatt får du hos Norske sjø.

Publisert Sist oppdatert

Av Lars Kristian Larsen
 

-Vi graderer rabatten etter nautisk kompetanse.

Man får høyere rabatt dersom man har kystskippersertifikat, men vi gir også rabatt for båtførerbevis. Spørsmålet er om det i fremtiden skal gis rabatt for lovpålagte ting, sier Jack Frostad, informasjonssjef i IF.

 

Vi foretok en ringerunde til noen av de største forsikringsselskapene for å kartlegge hvilke rabatter du oppnår på forsikring dersom du har båtførerbevis. Vi har ikke tatt stilling til hvor du ender opp med den rimeligste forsikringen av din båt. Mange forhold spiller inn. Men alle selskapene gir ytterlig rabatt dersom du har båtførerbevis eller høyere sertifisering.

-Dersom du har båtførerbevis gir Gjensidige fem prosent rabatt. Har du kystskippersertifikat får du ti prosent rabatt, sier produktsjef Robert Skar i Gjensidige.

-Hos oss får du 15 prosent lavere premie dersom du har kompetansebevis, opplyser Kristine Serina Nese hos Norske sjø. Rabatten er den samme for både båtførerbevis og øvrige høyere nautiske sertifiseringer.

 

-Velger du If er rabatten i gjennomsnitt tre prosent for dem som har båtførerbevis, og seks prosent for dem som har kystskippersertifikat, sier Jack Frostad.

- Vi gir fem prosent rabatt på kasko-forsikringen, og to prosent på minikasko, opplyser Per-Stian Ekroll, kommunikasjonskonsulent i SpareBank1 forsikring. 

Han forteller videre at kystskippereksamen gir åtte prosent rabatt på toppkasko og to prosent på minikasko.

-Vi gir sikkerhetsrabatt til alle som har tatt båtførerkurs, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen i TrygVesta. Dette betrakter vi som et sikkerhetstiltak, og gir 5 prosent rabatt.

Hos Storebrand får du fem prosent rabatt dersom du har båtførerbevis.

Skal du forsikre båten kan det lønne seg å ha mest mulig sikkerhetsutstyr om bord. TrygVesta gir for eksempel ytterlig fem prosent avslag i premien dersom du har VHF i båten. De andre forsikringsselskapene gir også prisavslag for en rekke sikringstiltak og utstyr.


Erstatningen kan ryke

-Erstatningen ryker dersom vi ser en sammenheng mellom skade og manglende båtførerbevis, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Det vil i realiteten bety at du kan risikere å selv stå økonomisk ansvarlig dersom du mangler, men er pålagt å ha båtførerbevis, og er involvert i ei ulykke på sjøen. 

-Er det en skade som kan ramme alle, så vil ikke vi si noe på det. Men er det åpenbart at mangel på båtførerbeviskompetanse er grunnen til ulykken eller dens omfang vil vi vurdere avkortning i erstatningen, sier Stigum Olsen i TrygVesta. 

-Dersom vedkommende som er skyld i en ulykke er under 30 år og ikke har båtførerbeviset, og kunne ha unngått uhellet gjennom den kompetansen som båtførerbeviset gir, vil hele eller deler av erstatningen falle bort, sier Robert Skar, produktsjef i Gjensidige.

I 2009 økte utbetalingene fra forsikringsbransjen etter båtskader med 40 millioner kroner, viser tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon. Totalt ble det i fjor utbetalt 451 millioner kroner.

Rabatter for båtførere med båtførerbevis (full kasko):

                              Båtførerkurs       Kystskipper el høyere

 

    

Norske Sjø:              15 %                     15 %
Gjensidige:               5 %                      10 %
Storebrand               5 %                       5 %
SpareBank1              5 %                       8 %
TrygVesta                  5 %                       5 %
If                                 3 %                       5 %