Vil inndra båtførerbevis fra 2010

Er du bajas til sjøs kan du risikere sanksjoner. En intern arbeidsgruppe har nå starter opp arbeidet med forslag til ulike lovbestemmelser om inndragelse av båtførebevis eller kjøreforbud for personer som ikke har båtførerbevis. (21.01.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

I tillegg til inndragelse av båtførerbevis og kjøreforbud for personer som ikke har båtførerbevis, skal det blant annet også vurderes om det skal stilles krav til bestått båtførerprøve før vedkommende igjen kan føre fritidsbåt.

Klart i 2010

Den inter-departementale arbeidsgruppen skal legge fram forslagene innen 15. juni 2009, slik at sanksjonsordningene kan tre i kraft når båtsesongen 2010 starter. Fra 1. mai samme år blir ordningen med obligatorisk båtførerprøver for førere født etter 1. januar 1980, som skal føre fritidsbåter som har en lengde på mer enn 8 meter eller en motorytelse på mer enn 25 hk, gjeldende. Da skal det også etableres et båtførerregister over personer som har bestått båtførerprøven og fått utstedt båtførerbevis.

Vil straffe grove overtredelser

I arbeidsgruppens mandat heter det at det bør etableres en ordning hvor inndragning/kjøreforbud ilegges ved grove overtredelser av regelverket til sjøs som gjelder for fritidsbåter. Overtredelser som kan gi grunnlag for sanksjoner skal i første rekke være vesentlige brudd på bestemmelsene i fritids- og småbåtloven som gjelder kjøring i alkoholpåvirket stand og tilsvarende bestemmelser i sjøloven for fritids- og småbåter over 15 meter. Også brudd på bestemmelsene som gjelder hastighet kan føre til inndragelse eller kjøreforbud.

Prikksystem

Arbeidsgruppen skal også vurdere om grov uaktsom navigering, brudd på plikten til å yte hjelp til personer i havsnød og eventuelle andre grove overtredelser, bør kunne sanksjoneres på samme måte. Kjøreforbud for føring av fritidsbåt av personer under 16 år skal også vurderes ved overtredelse av forskrift om obligatorisk båtførerbevis. Arbeidsgruppen skal også vurdere om overtredelser i utlandet som ville medført inndragning/kjøreforbud i Norge, skal sanksjoneres. De skal også ta stilling til hvor lang tid inndragning/kjøreforbud eventuelt skal gjelde, og om det bør innføres et system med prikkbelastning, etter mønster fra vegtrafikken. 

Allerede i gang

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte fredag, og ledes av Nærings- og handelsdepartementet. Gruppen består av representanter fra Justisdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet og Kystverket. I følge mandatet skal arbeidsgruppen i prosessen også konsultere en rekke båtorganisasjoner.

Hvordan eventuelle sanksjonsordninger skal håndheves, sier arbeidsgruppens mandat derimot ingenting om.