- Farligere på sjøen nå enn før

Kongelig Norsk Båtforbund, Norges Seilforbund, Redningsselskapet og Finansnæringens Hovedorganisasjon er dypt bekymret over tilstanden på sjøen og etterlyser felles fartsgrenser og vestpåbud. (23.06.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

De fire organisasjonene ytrer dyp bekymring over fartsutviklingen på sjøen og tror en rekke stygge ulykker gjør erfarne båtfolk mer og mer engstelige. Under paraplyen "Trygg i båt" roper de nå varsku både til båtbrukerne og myndighetene.

- Alvorlig

- I år er allerede flere menneskeliv gått tapt. Myndighetene bør se på fartsgrensene og også overveie en ekstra innsats overfor den store risikogruppen, nemlig voksne menn i åpne båter, heter det i en pressemelding. I følge Redningsselskapet ser de stadig styggere utslag av den voldsomme fartsøkningen, spesielt i mørke og i kombinasjon med alkoholbruk, og ulykkene får stadig mer alvorlige konsekvenser. 
- En karrig kyst med trange leder og uryddig skjærgård gjør Norge ekstra sårbart for fartsutviklingen. Deler av kysten er tungt trafikkert i båtsesongen.

Synkende respekt

Også Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) merker blant sine medlemmer en økende bekymring for at respekt for fartsøkning er synkende, og med det hensynet til hva hekkbølgene fra store fritidsfartøyer gjør med andre trafikanter på sjøen.
- Hekkbølgene utgjør en risiko for seilende barn i joller og for små motor- og muskeldrevne fartøyer. Alle med stor båt burde snu og møte sine egne bølger en gang i blant. Da ville de kanskje få en oppfatning av hva dette dreier seg om, og tenke over hva hekkbølger med høy energi kan gjøre med de spinkle farkostene til sjøens myke trafikanter, som seiljoller, kajakker og robåter. 

Vestpåbud

KNBF viser til at det er voksne menn i åpne båter som er den store risikogruppen, og har tatt til orde for et påbud om bruk av flyteplagg i åpne båter, en tanke Redningsselskapet også slutter seg til. Forsikringsselskapene har de siste årene meldt om stadig høyere utbetalinger etter skader som kan relateres til økning både i fart og båtstørrelse. Finansnæringens Hovedorganisasjon, som organiserer forsikringsselskapene, er bekymret over erstatningsveksten i forbindelse med skader på båt.

Felles fartsgrenser


- Etter et omfattende arbeid i 2002 og 2003, la Kystverket fram et forslag for å få til et felles fartsregime for hele norskekysten. Den nye forskriften fikk en levetid på bare tre uker før daværende fiskeri- og kystminister trakk forskriften tilbake på grunn av lokal politisk motstand. I dag er fartsgrensene langs kysten en lokal sak. De færreste klarer å følge med på dette, og forvirringen hos den vanlige båtbruker er stor.

"Trygg i båt"-aktørene mener myndighetene nå må ta opp igjen denne saken, for å forebygge en livsfarlig utvikling i våre kystfarvann.