Båtplassen kan skattlegges

En dårlig julegave til båtfolket; nå kan det bli eiendomsskatt på flytebrygger.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

Borgarting Langmannsrett gir ikke marinaeierne i Skjeberg medhold i ankesaken mot Sarpsborg kommune. Marinaeierne gikk rettens vei da kommunen truet med å skattlegge båtplasser i Skjebergkilen. ”Det er kommune i sin fulle rett til å gjøre”, slo Sarpsborg tingrett fast. Dermed ble saken anket til lagmannsretten, men for marinaeierne med det samme nedslående resultat:

”Flytebryggene er fysisk knyttet til land gjennom gangbro og kjettinger, og solid festet til sjøbunnen med ankerkjettinger. Dette er av varig karakter. Og således er Sarpsborg kommune i sin fulle rett til å innføre eiendomsskatt”.

- Rett og slett en dårlig julegave til båtfolket, slår generalsekretær i KNBF, Reidar Kjelsrud (bildet over), fast. KNBF har stilt seg bak marinaeierne i en sak som de oppfatter som svært prinsipiell fordi flytebrygger etter deres mening er å betrakte som ”løsøre”.

- Dommen fra Sarpsborg kan få store konsekvenser for båtfolk over hele landet, sier Kjelsrud. Det er åpenbart at domsstolens kategoriske konklusjon, kan virke stimulerende på enkelte kommuner, sier han.
Den ekstra skatten vil føre til ekstra administrasjon i mange marinaer, derfor kan dette bety en betydelig økning i havneleien. En eiendomsskatt på en båtplass vil trolig løpet seg til 2-300 årlige kroner. Om det finnes en halv million båtplasser i landet, vil den ekstra skatten samlet utgjøre nærmere 150 millioner kroner.