Adferd viktigst

Lavere promillegrense, enhetlige fartsgrenser, høyhastighetssertifikat og påbud om flyteplagg/redningsvest er de viktigste sakene i en rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt.

Publisert Sist oppdatert

Av Hans Due

Rapporten ble overrakt nærings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen av sjøfartsdirektør Olav Akselsen i dag. Rapporten - som er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra KNBF, Kystverket, Skjærgårdstjenesten, Norboat, Norges Seilforbund, Politidirektoratet, Redningsselskapet, NHO Reiseliv, Vis sjøvett og Sjøfartsdirektoratet - har stort sett konsentrert seg om fritidsbåtfolkets adferd på sjøen. De peker blant annet på bruk av redningsvest, promillegrenser, høyhastighetssertifikat og enhetlige fartsgrenser langs vår langstrakte kyst. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen understreket at det ikke er enkelt for fritidsbåtfolket å forholde seg til fartsgrenser langs kysten når det er 140 forskjellige grenser langs kysten, og mange av dem ikke er skikkelig merket en gang.

Synlig kontrollapparat

For å oppnå større sikkerhet på sjøen, peker arbeidsgruppen på behovet for mer synlig kontrollapparat. Mange av de mest alvorlige ulykkene inntreffer fordi flere elementære lover og regler er brutt (hastighet, promille, grov uaktsomhet mv). Det å avdekke denne type lovbrudd og samtidig reagere strengt på dem, vil virke forebyggende i forhold til faremomentene ved bruk av fritidsbåt, sier arbeidsgruppen som også mener at en løsning kan være å gi UP et ansvar for økt kontrollaktivitet på sjøen. De mener også at bøtesatsene ved overtredelser må heves.

Havarikommisjon

Arbeidsgruppen har i sitt arbeide med utredningen stadig opplevd at faktagrunnlaget om hvorfor ulykker skjer er mangelfullt, og de mener det er behov for en grundigere gjennomgang av årsaksforhold knyttet til dødsulykker. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres en ordning hvor Sjøfartsdirektoratet eller andre rykker ut og undersøker de mest alvorlige ulykkene grundigere enn det politiet gjør i dag.

Produktkontroll mangler

Rapporten sier ingenting om kontrolltiltak for kvalitet på båter som selges på markedet i dag. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier til Båtmagasinet at de må forholde seg til CE-reglene som er innført i EU/EØS-området. Selve kontrollen av om disse reglene følges er omtrent helt fraværende i dag.

En stor del av trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er det arbeidet Statens Biltilsyn gjør og EU-kontrollen som bilene må gjennom - i hvert fall hvert annet år. På sjøen finnes ikke noen slik ordning i Norge. Finland har innført en ordning med over 1400 kontrollører.

Rapporten fra arbeidsgruppen skal nå ut på noen måneders høring før den skal behandles politisk.

(12.04.2012)