Skuffende sikkerhet

Etter seks uker med kontroll av fiskefartøy er ikke Sjøfartsdirektoratet videre imponert over sikkerhetstiltakene om bord. Hele 726 pålegg om forbedring før fart ble resultatet. 55 av fiskefartøyene ble holdt tilbake. (26.02.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Til sammen ble 134 fartøy kontrollert, og Sjøfartsdirektoratet ser ikke akkurat grunn til begeistring etter de seks kontrollukene.

- Skuffende

- Dette er skuffende og forsterker trenden fra den første uka, sier underdirektør i Sjøfartsdirektoratets avdeling for fiskefartøy, Lars Alvestad. Han er skremt over at det blir avdekket sviktende sikkerhetstiltak om bord i fiskefartøy i alle størrelser. Alvestad mener kommentarene fra en del fiskere og andre i næringa bagatelliserer sikkerhetsgraden i påleggene som blir gitt, og tror dette dessverre er representativt for holdningen som gjør at vedlikehold av utstyr og rutiner ikke blir fulgt opp slik som Sjøfartsdirektoratet hadde håpet på.

- Dårlig holdning

Nå håper han at resultatene av kampanjen, som legges fram seinere i år, vil vise at de ulike påleggene som er gitt faktisk kan være avgjørende risikofaktorer når ulykken først er ute. 
- Vi tror at fiskerne og rederne da vil forstå hvor viktig dette er, og at det må en holdningsendring til for deres egen del.

Kan få bot

I motsetning til tidligere kan Sjøfartsdirektoratet i henhold til skipssikkerhetsloven nå gi administrative sanksjoner, det vil si overtredelsesgebyr som kan deles ut til både rederi, skipsfører eller andre om bord, hvis de med forsett eller uaktsomhet overtrer bestemmelser i skipssikkerhetsloven. Videre kan det gis tvangsmulkt hvis pålegg ikke blir oppfylt innen tidsfristen. Direktoratet opplyser at dette er et arbeid som nå blir prioritert.

Holdningskampanjer

I følge Sjøfartdirektoratet er det for tiden stor pågang fra redere og fiskere som ønsker å få båtene sine i forskriftsmessig stand. Alvestad påpeker at det også finnes eksemplariske tilfeller i bransjen, noe som er gledelig. Sikkerhetsaksjonen fortsetter nå fram mot våren. I tillegg er det satt ned en arbeidsgruppe som skal fokusere på holdningsskapende kampanjer. Gruppe består i dag av ulike organisasjoner og forsikringsselskap, i tillegg til skole- og forskningsmiljø.
- Vi håper og tror at også Noregs Fiskarlag vil bestemme seg for å være med i gruppa, sier Lars Alvestad.