Optimisme med forbehold

Båtprodusentene selv tror på et fall i markedet på mellom 20-30 prosent, og at en vil være tilbake til stabile tilstander først etter neste års sesong. Fortsatt tilgang og interesse fra kunder gir likevel liv til forsiktig optimisme, tross stor reduksjon i båtproduksjonen. (02.10.08)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Flere av de største båtprodusentene som Båtmagasinet har snakket med har inntrykk av at kundene er der, selv om det i et tregt marked tar mye lenger tid å gjennomføre et salg enn tidligere. Ikke alle importører og produsenter var derimot like godt forberedt på at markedet ville flate ut etter flere gode år, og det største problemet er dermed rett og slett at det finnes for mange båter på markedet.

Negativ spiral


Markedssjef Ronny Haugland i NB Marine tror mye av reservasjonen blant kjøperne skyldes negativt fokus i media med sine overskrifter om krisetilstander i båtbransjen.
- Vi mener ikke at media har skapt noen krise, men medias rolle har bidratt til å forsterke en vanskelig situasjon og bidratt til hastigheten, samtidig som situasjonen har blitt eskalert opp til et nivå som gjør at det kan ta tid før markedet stabiliserer seg.

Haugland legger til at NB Marine kanskje er en av de bedriftene som er minst berørt av nedgangen i markedet, ettersom de allerede våren 2007 så at markedet endret seg. En rekke grep, som tilbakeføring av leiekontrakt til egen fabrikk, arbeid med oppgraderinger, utskiftning av utstyr og forsikringssaker på skadede båter har, ifølge Haugland nå bidratt til å kunne holde på kompetente medarbeidere i en vanskelig tid med produksjonsstopp og permitteringer.

Vil ta tid


- Vi har det slitsomt i et marked som står stille. Det er ingen som har fullt kjør nå, og hvis noen hevder at de har det, så er ingen av dem ærlige, sier daglig leder Kåre Rannekleiv i Nidelv. Han tror folk har penger, men forstår reservasjonen. Selv har Nidelv i følge Rannekleiv redusert bemanningen betraktelig. Til sammen er 20 ansatte permittert, for kortere eller lengre perioder.
- Vi gjorde grep allerede i februar da vi så utviklingen og tilpasse markedet som ville komme. Dette har gjort det mulig for Nidelv å drifte produksjonen med langt lavere volum, sier Rannekleiv. Han tviler på at markedet vil snu med det første og tror at også 2009-sesongen allerede er kjørt.

Over evne


Også daglig leder Rune Skibsrud i Skibsplast tror neste år vil bli et tregt år før det vil normalisere seg igjen i 2010. Han mener mye av dramatikken ligger i at båtprodusentene ikke bare har måttet bremse produksjonen på grunn av et tregt marked, men også fordi det rett og slett er blitt laget for mange båter.
- La oss si at nedgangen i markedet ligger på rundt 25 prosent, mens produsentene har hatt normal produksjon. Da sier det seg selv at produksjonen må bremse. Daglig leder innrømmer at også Skibsplast kanskje burde ha bremset tidligere, men at det i høst er gjennomført halvering av produksjonen og nedbemanning. Ifølge Skibsrud har de likevel unngått permitteringer ved å gi de ansatte andre arbeidsoppgaver.

Ikke svart hav


Skibsplast-produsenten tror likevel at tilstanden ikke er så dårlig som mange vil ha det til, selv om det er stor usikkerhet knyttet til dagens marked.
- Jeg tror kundene er der, så det er ikke helt kullsvart hav.
Det synet deler han med administrerende direktør Henrik J. Askvik i Askeladden.
- Det som er klart er at forhandlerne selger fremdeles båter. Spørsmålet alle stiller seg er hvor stor tilbakegangen er i dette ledd ut mot sluttkunde. Vi tror dette så langt ligger i størrelsesorden 30 prosent. Om vi har nådd bunnen og om det flater ut med dette, kan ingen svare på med sikkerhet, sier Askvik. Med hensyn til egen situasjon har direktøren ikke noe vesentlig å tilføye enn det som tidligere er gjort kjent, ettersom forhandlingene om gjeldsordning fremdeles er inne i en tidlig fase.
- Som bransje må vi nok erkjenne at det vil bli behov for kraftige kapasitets kutt frem til neste sommer, og at vi derifra og fremover må forvente å leve med volumer som er lavere enn toppåret 2007.

Naturlig nedgang

Også Fische Marine har merket nedgangen, men har gått inn i nye produktgrupper og markeder, noe som totalt sett vil gi en omsetningsøkning i forhold til 2007. Trond Underhaug i Fische Marine mener det er viktig ikke å være helt historieløse når en ser på dagens markedssituasjon.
- Markedet har vært noe tregere i år, nedgangen er nok på mellom 20-30 prosent, litt avhengig av hvilket segment man snakker om. Men det er viktig ikke å være helt historieløse. 2007 var et meget godt år for bransjen. Problemet nå er at det er overskudd av båter på markedet da nedgangen har vært større enn det de fleste trodde eller håpet på ved inngangen av året. Det vil ta noe tid før dette justerer seg, men mange har allerede iverksatt tiltak som reduserer produksjonskapasiteten.

Håper på tørke

Mange av produsentene tror at det nå er en mulighet for at det faktisk kan bli mangel på nye båter i markedet de påfølgende årene, på grunn av store reduksjoner i produksjonskapasiteten. Det ville være dårlig nytt for forbrukerne, men gode nyheter for båtprodusentene.
- Det er i alle fall lov å håpe!