Automatisk varsling av oljesøl

Ifølge forskningsmagasinet Apollon er det nå mulig med automatisk overvåking av oljesøl i havet. Mange skip tømmer olje til havs. Mørketallene er store. Kystverket mener nyvinningen vil gjøre det enklere å spore opp synderne.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år tømmer skip i norske farvann bevisst store mengder olje i havet. Bare i fjor ble det registrert 115 ulovlige oljeutslipp fra skip, melder Ane Eide Kjærås i Kystverkets beredskapsavdeling. Det er mer enn to oljeutslipp om uken. Samtidig påpeker hun at det finnes betydelige mørketall.

For å få tak i miljøsynderne, brukes det i dag en sinnrik kombinasjon av satellittbilder og flyovervåking. Problemet er at operatørene på Kongsberg Satellite Services (KSAT) i Tromsø må analysere satellittbildene manuelt under sterkt tidspress. Arbeidet er møysommelig og kan ta opptil en halv time. Med en gang de oppdager oljesøl varsler de Kystvakten, som sender opp et overvåkingsfly og tar fotobevis av synderne.

For å øke tempoet har eksperter i bildebehandling, førsteamanuensis Anne Solberg og stipendiat Camilla Brekke ved Institutt ved informatikk på Universitetet i Oslo, utviklet en ny algoritme som kan analysere satellittbilder automatisk på mindre enn to minutter.

Les mer i Apollon...