- Bør kjøpe importbåt nå

Går du med planer om å kjøpe utenlandsk båt eller motor? Da bør du kanskje handle nå. Stabiliserer kronekursen seg på dagens nivå, kan det føre til betraktelig høyere priser senere. (01.12.08)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Den kraftige valutavariasjonen i dagens marked kan ses på som en god anledning til å kjøpe båt billigere nå, samtidig som det er et varsel om betraktelig høyere priser dersom kronekursen stabiliserer seg på dagens nivå.

Dyrere produksjon - dyrere båter 

For i tillegg til en generell nedgang i markedet har de norske båtimportørene måttet forholde seg til et betydelig fall i kronekursen bare fra i sommer. Det snakkes om et verdifall på den norske kronen på rundt 10 prosent mot ulike valutaer, og dagens kronekurs er betraktelig svekket i forhold til valuta som for eksempel euro og amerikanske dollar.

Økt råvarepris, dyrere energi, produksjon og transportkostnader er også med på å påvirke prisen på importerte båter. Reduksjon i produksjonen og antall båter for salg vil igjen føre til høyere priser per båt, og enkelte importører snakker om minst 25 prosent høyere priser på for eksempel amerikanske båter hvis valutakurser på dagens nivå vedvarer.

- Ekstremt

- Det er klart at kronekursen i forhold til de valutaer vi handler med er av stor betydning. Det vi har sett de siste månedene med hensyn til svekkelse av kronen, har vært helt ekstremt. Dette vil selvsagt få konsekvenser for prisene på varer som importeres hvis kronen stabiliserer seg på de nivåer vi ser i dag, sier Trond Underhaug fra Fische Marin. Det er en oppfatning som også deles av Erling Sande.
- Når det gjelder valutaen så er jo kronen nå svekket med 9-10 prosent mot euro. Det får selvsagt stor betydning for de båtene vi kjøper i euro, for eksempel Capelli og Beneteau. I tillegg har fabrikkene lagt på cirka tre prosent, sier markedsansvarlig Stein Harald Jørgensen i Erling Sande. Han forteller at påhengsmotorene blir kjøpt i japanske yen, som har steget over 30 prosent mot norske kroner siden i august. 

Gradvis prisøkning

- De varepartiene som er kommet inn i høst er blitt gradvis dyrere og dyrere. Dersom denne situasjonen vedvarer så er selvsagt motorene også nødt til å bli vesentlig dyrere, sier Stein Harald Jørgensen. Utviklingen i kronekursen kan i verste fall føre til at kjøpere som nå sitter på gjerdet i vente på at prisene på båt skal falle ytterligere, faktisk risikere å måtte punge ut med mer enn forventet hvis de venter altfor lenge. Jørgensen tror forbrukerne vil se en markant prisøkning når dagens overskuddslagre er tømt.

Lurt å kjøpe nå

- Mange av de varene som er på lager nå opererer med svært gode tilbudspriser. Disse vil fremstå som utrolig gunstige når lagrene er tømt. Da vil nemlig sannsynligvis de samme varene stige betydelig i forhold til veiledende 2008-priser, hvis kronen fortsatt er svekket ut over 2009. Selv har Jørgensen liten tro på at kronen vil komme sterkere tilbake med det første.
- Jeg tror de som har penger og som ønsker å gjøre de beste kjøpene, gjør lurt i å benytte seg av anledningen før prisene skrus ytterligere opp.