Produksjons-feil på de nyeste Buster X

Ved enkelte av de nye Buster X-båter er det oppdaget en feil på bensintanken. Det er pakning mellom tank og giver som smuldrer opp. Inha Works har tatt kontakt med eierne av de nyeste Buster X-båtene og tilbyr bytte av pakningen som en del av garantien.

Publisert Sist oppdatert

Pakningen hindrer bensin å komme ut av tanken, men dersom pakningen er smuldret opp vil dette kunne skje. Dette vil båteieren oppdage ved at det lukter bensin ved bruk av båten.

- Vi har, umiddelbart etter at vi mottok beskjeden om en mulig produksjonsfeil, satt i gang tiltak for å komme i kontakt med eierne av disse båtene. Vi har kontaktet det finske Sjøfartsverket og iverksatt tiltak, sier adm. direktør Jukka Suonperä fra Inha Work. Så langt har produsenten kun oppdaget feilen ved to av båtene, men av sikkerhetsmessige hensyn vil vi erstatte pakningen på alle 600 Buster X-båtene, uavhengig av om den er defekt eller ikke.

Et informasjonsbrev er sendt til alle eiere av Buster X-båter, der disse blir bedt om å ta kontakt med deres nærmeste Buster-forhandler for å avtale bytte av pakningen. Forhandlerne vil erstatte denne lokalt i eget verksted.

- Vi vet det er ubeleilig for eierne å måtte levere inn båtene for bytte av pakning rundt bensin giver. Våre forhandlere gjør alt de kan for å erstatte denne så fort som mulig. Båteierne vil ikke pålegges noen kostnad for dette,” forklarer Suonperä.

Buster X er Inha Works nyhet for 2007, en lettere modifisert aluminiumsbåt for opp til syv personer. Forruten Norge er båtene solgt i Finland, Sverige og Danmark.

Inha Works has produsert nærmere 80 000 Buster-båter siden 1977, hvor av halvparten er eksportert.