Båtfolk drukner etter fall fra brygge

I 2011 druknet hele 14 personer etter fall fra brygge eller land. Det er så mye som halvparten av antallet som drukner etter ulykker med fritidsbåt, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet og Norsk Folkehjelp.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding

Statistikken ”Oversikt over drukningsulykker 2011” fra Norsk Folkehjelp viser at det totalt druknet 69 personer i Norge 2011. I henhold til rapporten ”Dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt” fra Sjøfartsdirektoratet, druknet 31 av disse etter ulykker fra fritidsbåter. Blant de mest ulykkesutsatte er menn mellom 41 og 60 år, og minst 20 av de 31 drukningsofrene i båt hadde ikke redningsvest da ulykken skjedde.

Faller fra brygger

De ferske tallene viser også at en overraskende stor andel av de druknede omkommer etter fall fra brygger og land. Hele 14 personer – altså nær halvparten av antallet som druknet etter båtulykker i fjor – druknet på denne måten. Siden 2006 har seks personer omkommet når de skulle fortøye båten på egenhånd.

– Det utgjør alltid en viss risiko å befinne seg ved sjøen, så også på en brygge. Det er viktig å være bevisst på farene, og bruke redningsvest og godt egnet skotøy. Man bør ha respekt for havet også før man kommer om bord i båten, sier fungerende kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen.

Bryggeutvikler og daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, er bekymret over situasjonen og ønsker større sikkerhetsfokus både hos båtbrukere, bryggeeiere og bryggeprodusenter.

– Det er ikke vanlig å tenke på brygger og kaier som potensielle dødsfeller. Flytebrygger beveger seg gjerne i sjøen, og mange utriggere er ofte gamle og ustabile. Høye kaianlegg uten stiger er også livsfarlige. Både båtfolket, bryggeierne og bryggeprodusentene har et felles ansvar for å gjøre tilværelsen tryggere for alle på brygga, sier Åge Wee.


Riktige holdninger

Bryggeeksperten, som blant annet står bak fortøyningsfunksjonen AutoMooring, mener at myndighetenes fokus på sikkerhet på sjøen ikke alltid reflekterer realitetene. Sjøfartsdirektoratets tall viser at minst 13 av de 31 personene som druknet i båtrelaterte ulykker i fjor, var alkoholpåvirkede.

– Det blir stadig innført sikkerhetsfremmende lover som redningsvest i båt og hastighetsbegrensning på sjøen, men den største utfordringen forblir holdninger og kunnskap. Det er nemlig folks evne til å ta vare på seg selv som blir avgjørende. Det gjelder uansett om man er på flytebryggen eller i båten, sier daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee.