Verdens første flytende vindmølle

Kommer du kjørende med båt vest for Karmøy i Rogaland i høst, må du ikke bli overrasket om du plutselig skulle få øye på denne kolossen. (19.05.09)

Publisert Sist oppdatert

Tekst: Therese Vågen
Foto: Solberg Production/StatoilHydro

I forrige uke ga nemlig Kystverket tillatelse til midlertidig oppankring av den 100 meter høye vindmølla, cirka 11 kilometer vest for Karmøy i Rogaland. Vindmølla skal ankres opp på rundt 200 meters dyp, og vindturbinens flyteelement vil stikke 100 meter under havoverflaten og være festet med tre ankerfester som består av totalt 900 meter kjetting.

Første i sitt slag

Hywind demo er en del av StatoilHydros forsknings- og utviklingsprosjekt for vindkraft og skal fra i høst testes over en to års periode. Dette blir verdens første fullskala, flytende vindmølle og skal i følge StatoilHydro kombinere teknologier fra både vind-, olje- og gassindustrien.

Sikkerhetskrav

På grunn av ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn har Kystverket satt en rekke krav til etableringen av vindmølla, som blant annet god merking og informasjon slik at sjøfarende er kjent med prosjektet. I tillegg må deler av installasjonen males gul og merkes med refleksbånd, gule blink, indirekte belysning og AIS, samt at konstruksjonen med forankringssystem og kabel avmerkes i sjøkart.

Fortsatt fri ferdsel

I utgangspunktet ser ikke Kystverket behov for å innføre generelt forbud mot ferdsel og fiske rundt slike installasjoner i kystsonen, men etablerer et område med en radius på 50 meter rundt vindmølla som vil bli merket på sjøkartet som aktsomhetsområde.

Farvannet vest av Karmøy er en del av den ytre hovedleden som går langs kysten, og Kystverket ser derfor på det som en fordel at vindmøllen etableres innenfor dekningsområdet til Kvitsøy trafikksentral som overvåker skipstrafikken på Rogalandskysten.