KNBF utdanner besiktigelsesmenn

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) utvider sin ordning med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsfartøy til også å omfatte kontroll av maritime VHF installasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding fra KNBF

Maritim VHF er kanskje det viktigste sikkerhetsverktøyet om bord i en fritidsbåt. Dessverre viser det seg at mange VHF-radioinstallasjoner er feil montert, eller av andre årsaker ikke virker som de skal.

I samarbeid med Telenor Maritim Radio har KNBF nettopp utdannet 9 av KNBFs 135 besiktigelsesmenn rundt Norskekysten til også å kunne foreta sjekk av VHF radioanlegg om bord i fritidsbåt.

En tilstandskontroll av en VHF en viktig del av en fritidsbåts vårklargjøring og bør utføres hvert år før sesongen starter. Ved en VHF besiktigelse blir MMSI-nummeret i VHFen sjekket(riktig identitet), at antennen er riktig plassert, at antennekabel og selve antennen er i orden. Batterier og strømforsyning blir også sjekket. Det kan også utføres en enkel kontroll for å sjekke VHF-radiomottagerens tilstand. Til slutt foretas et oppkall til en kystradiostasjon for å sjekke at alt virker som det skal.

VHF-besiktigelsesmennene til KNBF skal utføre kontroller lokalt med basis i egen båtforening, men kan også ta oppdrag for ikke medlemmer.

Gunnar Larsen i Telenor Maritim Radio sier at dette samarbeidet med KNBF er et svært viktig steg i sikkerhetsarbeidet mot fritidsbåtflåten.

Telenor Maritim Radio håper at VHF besiktigelsesmennene til KNBF også skal kunne bidra til at det blir tegnet lisenser på mange fler av de uregistrerte VHF’ene som finnes. Mange båtfolk er ikke klar over at en VHF med DSC(Digital Selective Calling) som ikke har lisens, ikke er tildelt en identitet(MMSI-nummer) og derfor vil ikke virke som den skal i en nødsituasjon.

Telenor håper også at KNBFs “VHF-ambassadører” vil bidra med generell opplysning om maritim VHF slik at VHF’er får lisens og at båteieren tar et VHF-radio sertifikat, et SRC-sertifikat, for å lære å bruke radioutstyret riktig både til vanlig kommunikasjon og nødbruk.

KNBF har siden 1994 drevet et omfattende sikkerhetsarbeid med fritidsbåter ved hjelp av ordningen med frivillige sikkerhetsbesiktigelser. Sikkerhetsbesiktigelsene foretas av besiktigelsesmenn som er utdannet hos KNBF. KNBF har i dag ca 135 besiktigelsesmenn rundt hele kysten. De fleste båtforeninger som er tilsluttet KNBF har en “egen” besiktigelsesmann. Hvis prosjektet med VHF-besiktigelser blir en suksess, vil KNBF og Telenor utdanne flere VHF-besiktigelsesmenn.

“Ordningen med VHF-besiktigelser er nytt for KNBF, men vi har stor tro på dette prosjektet og er glad for at Telenor Maritim Radio valgte oss som samarbeidspartner.

Dette tilbudet til fritidsbåtflåten vil skape større trygghet om bord. Tryggheten ved å vite at kommunikasjonsutstyret virker som det skal gir økt trivsel”, sier Reidar Kjelsrud, Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Er du interessert i å få sjekket VHF’en om bord? Gå inn på KNBFs hjemmesider eller Telenor Maritim Radio’s informasjonssider for å finne nærmeste VHF besiktigelsesmann!