Svindyrt også i Tromsø

Mangel på sjøareal i og rundt byen, samt knapphet på tilrettelagte båtplasser, gjør at både båtforeninger og båteiere går ei spennende framtid i møte. Langt under halvparten av Tromsø kommunes 1367 registrerte fritidsbåter har båtplass i småbåthavner.

Publisert Sist oppdatert

Markedsprisen for en båtplass i Tromsø by ligger i dag mellom 15.000 til 20.000 per breddemeter båt, som innebærer priser opp mot 100.000 kroner per plass.
Les mer i Nordlys...