Fortrinnsrett på kommunale båtplasser

På Hvaler blir det ikke fritt frem for å få båtplass ved en kommunal brygge eller båthavn. Nå foreslås blant annet at fastboende i gangavstand til et bryggeanlegg får fortrinnsrett til båtplass.

Publisert Sist oppdatert

Det er Utvalget for miljø og teknikk som skal vurdere et forslag til regelverk. Allerede før man starter diskusjonen om båtplasser for fortidsbåter, kan det slås fast at fartøy tilhørende fiskerinæringen skal ha fortrinnsrett i havneanlegg som er finansiert av Kystverket.
Det innebærer at kommunens regelverk skal sikre at ikke lystyachten på 50 fot skal fortrenge sjarken til fiskeren i en av molohavnene som opprinnelig er bygget for fiskerinæringen av Kystverket og primært ikke for fritidsbåtflåten.
Les mer i Fredrikstad Blad...