utgave nr 14 2009

Test: CMD 2.0 150 ES vs Volvo Penta D3-170

Vi har gjort en enkel sammenligning av forbruk og fart mellom de to dieselalternativene som Askeladden C6 Cruiser tilbys med. Konklusjonen er den samme som ved mange tidligere motortester: En litt kraftigere motor oppnår høyere topp- og marsjfart og lavere forbruk ved samme fartsintervall enn om man velger en mindre motor.

Publisert Sist oppdatert

TEKST: ATLE KNUTSEN
FOTO: TROND J. HANSEN

Denne testen er gjort for å vise forskjellene i forbruk og fart ved å velge mellom de to ulike dieselalternativene Askeladden C6 Cruiser tilbys med. Vi har sammenlignet den lettere CMD 2.0 ES 150 (250 kg) mot den noe tyngre Volvo Penta D3-170 (363 kg) som er splitter ny og på vei inn på markedet. Testen er ikke en sammenligning av to motorer, men en sammenligning av forskjellene i forbruk og fart ved å velge to alternative motorløsninger (inkludert drev) i en ellers lik båt. Det er altså ikke en vurdering av om den ene er en dårligere motor enn den andre. Våre to testbåter var Askeladden C6 Sport og C6 Cruiser. Båtene har omtrent samme vekt, eksakt samme dimensjoner men ulik dekkslayout.

Lavere forbruk
Konklusjonen på denne testen er ikke overraskende. Volvo Penta-motoren yter 19 hk mer på propellakeselen, og oppnår en toppfart på 38 knop, eller 7 knop mer enn båten med CMD-installasjon. Volvo Penta-motoren har også 0,4 liter større sylindervolum enn CMD-motoren, og var dessuten utstyrt med duoprop-drev (DPS), mens CMD-motoren var satt opp med et singelprop-drev (Alpha One). Når man skal sammenligne forbruk er det interessant å se på differansene ved samme fartsintervall. Siden CMD-båten oppnådde en toppfart på 31 knop, var det naturlig å sammenligne begge fra dette intervallet og nedover. Vi valgte tre intervaller, nemlig 31, 25 og 20 knop. Ved 31 knop har Volvo Penta-båten sin marsjfart, mens CMD-båten går med toppfart. Da er forskjellen i forbruk mellom de to motorene 0,3 liter pr nautisk mil til Volvo Penta-motorens fordel.

Omregnet i kroner og øre, innebærer det en dieselbesparelse på ca 3 kroner pr nautisk mil om man tar utgangspunkt i en dieselpris på 10 kroner per liter. Per time tilsvarer det ca 90 kroner spart ved samme fart. For å oppnå den samme drivstofføkonomien per nautisk mil med en CMD-installasjon, må man redusere farten helt ned til 20 knop. Volvo Penta-båten og CMD-båten går med andre ord med samme forbruk ved henholdsvis 31 og 20 knop – en forskjell på 11 knop, eller 11 nautiske mil per time. Utslagene i toppfart er også betydelige, til tross for en relativt beskjeden forskjell i effekt mellom motorene. En god del av æren for at Volvo Penta-båten oppnår 7 knop høyere toppfart enn CMD-båten kan tilskrives duopropdrevet.

Volvo Penta dyrere
For 19 hk mer, 7 knop høyere toppfart og duoprop-drev, er prisen 33.800 kroner høyere i forhold til CMD2.0 ES150 med Alpha One-drev. Velger man derimot en Volvo Penta D3-170 med SX-drev (altså singel-prop) vil de to motoralternativene ligge omtrent på samme prisnivå. Men med en slik konfigurasjon vil også toppfarten og akselerasjonen bli mer lik mellom de to motoralternativene. 

TESTRESULTAT FART OG FORBRUK

CMD 2.0 150 ES

VOLVO PENTA D3-170

 

Fart

Forbruk liter n/mil

Fart

Forbruk liter n/mil

Differanse fart

31

1,07

38

0,89

7

26

0,85

32

0,75

6

20

0,75

26

0,67

6

9

1,55

19

0,68

10

7

1,02

9

1,23

2

6

0,66

7

0,68

1

4

0,34

4

0,24

0

¹) Forbruksverdiene i tabellen er ikke sammenlignbare direkte fordi de er målt ved ulik hastighet. Tabellen viser derimot differanse i fart mellom de to motoralternativene.

SAMMENLIGNING VED LIK FART

 

CMD

Volvo Penta

 

Kroner spart

Kroner spart

Fart i knop

Forbruk l/nm

Forbruk l/nm

Differanse l/nm

Pr nautisk mil

Pr time

31

1,07

0,77

0,30

3,00

93,-

25

0,86

0,70

0,16

1,64

40,-

20

0,76

0,67

0,09

0,88

18,-

MOTOR- OG BÅTFAKTA

 

ASKELADDEN C6 SPORT

ASKELADDEN C6 CRUISER

Vekt testbåt med motor i kg:

1.550

1.600

Motorfabrikat:

CMD

Volvo Penta

Modell:

2.0 ES150

D3-170

Drevtype:

Alpha One

DPS

Svinghjulseffekt i hk:

150

170

Propelleffekt i hk:

143

162

Antall sylindre:

4

5

Sylindervolum i liter:

2,0

2,4

Max turtall i omdr./min.:

4.000

4.000

Vekt med drev²):

250

363

Pris:

526.000

559.800

²) Vekt eksklusiv propeller
MERKNAD: Alle målingene er et snitt av toveis kjøringer, 180˚ mot hverandre for å kompensere for strøm og vind. Forbruksdata er hentet ut av motorenes egne instrumenter. Farten er målt med GPS.