UENIGHET: Både Martin Viksund (t.h), i West Yards og bestefar Erling Viksund i Viksund trading vil ha rettigheter til videre Viksund-produksjon.
UENIGHET: Både Martin Viksund (t.h), i West Yards og bestefar Erling Viksund i Viksund trading vil ha rettigheter til videre Viksund-produksjon.

Minst fire vil kjøpe Viksund Boat

Minst fire grupperinger viser seriøs interesse for Viksund-boet. To bud er allerede kommet inn, men avvist. Flere er ventet over helgen. Viksund-familien kranger om rettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Martin Viksund i det nye West yards AS er i konflikt med bestefar Erling Viksund i Viksund Trading som også vil produsere båter i fremtiden. Nå er det strid om produksjonsrettighetene.

Ingenting er avgjort om hvem som trekker det lengste strået i kampen om verdiene i boet etter konkursen i Viksund Boats. Både barnebarn Martin og bestefar Erling er interessert, men også flere andre grupperinger er på banen. Bostyrer Egil Horstad bekrefter til Båtmagasinet i ettermiddag at han også har etablert en dialog med Viknes.

To bud innkommet

-Det er også flere inne i bildet, uten at jeg vil si så mye mer om det nå. Vi har mottatt to bud, men betrakter begge for å være for lave og venter derfor en utvikling og en avklaring tidlig neste uke, sier Horstad.

Båtmagasinet vet at det er strid innad i Viksund-familien om veien videre. Martin Viksund, som var daglig leder i konkursrammede Viksund Boats, er inne som styremedlem i nye West yards AS, et selskap som gjennom daglig leder har understreket at intensjonen er å fortsette produksjon av Viksund-båter. Bostyrer har tidligere bekreftet til Båtmagasinet at de fysiske formene til Viksund-båtene befinner seg i konkursboet.

Les også: 

Skrogformene ligger i konkursboet
Viksund konkurs igjen
 

   Etter at konkursen var et faktum har bestefar til Martin,  Erling Viksund, som er styreformann i Viksund Trading, hvor for øvrig barnebarnet Martin sitter som varamann til styret, kastet seg inn i kampen om å kjøpe aktiva i boet. Det synes som om Viksundnavnet og varemerket Viksund tilhører Viksund Trading. Striden står derfor nå om det er bestefar eller sønnesønn som er i rettighetsposisjon til å drive båtproduksjon videre.

Mange X-faktorer

Bobestyrer Egil Horstad kan bekrefte at det per i dag er ulike syn på akkurat dette innad i Viksundfamilien. Bostyrer har ennå ingen komplett oversikt over verdiene i selskapet. Her er det fortsatt mange X-faktorer, som han utrykker det. En slik X-faktor er hva formene reelt er verdt. Spørsmål knyttet til dette har med rettigheter og videre bruk å gjøre.

I tillegg til leverandørgjeld og mva-krav er også lønnsgarantien en stor kreditor, men lønnsgarantiordningen vil trolig først komme på banen om det ikke finnes noen løsning på videre drift.

Hvem kan tenkes å drive videre? - Det er som sagt flere grupperinger, men vi ser at det må være et selskap eller gruppering som har en prosjekttanke som ser potensiale for videre båtproduksjon. Ser man på de siste års resultat for Viksund Boats AS, så har ikke det vært noen gullgruve, sier han.