HØYESTERETT: Påtalemyndigheten har fått Høyesterett til å behandle saken om den 62 fots Sunseeker Manhattan som gikk til bunns i Singlefjorden i 2010. Eierne ble dømt for svindel i tingretten, men frikjent i lagmannsretten.
HØYESTERETT: Påtalemyndigheten har fått Høyesterett til å behandle saken om den 62 fots Sunseeker Manhattan som gikk til bunns i Singlefjorden i 2010. Eierne ble dømt for svindel i tingretten, men frikjent i lagmannsretten.

Sunseeker-saken til Høyesterett

Saken om den 62 fots store Sunseeker Manhattan som gikk ned i Singlefjorden i juli 2010, skal opp i Høyesterett. Eierne ble dømt for forsikringssvindel i Fredrikstad tingrett, senere frikjent i Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Det er duket for en ny rettsrunde om den 62 fots luksusbåten som på mystisk vis, under et slep fra Strømstad til Skjeberg, gikk til bunns på 100 meters dyp i Singlefjorden en sommerdag i 2010.

   Skadeforsikringsselskapet IF, politiet og påtalemyndigheten har hele tiden stått for at dette er et forsikringsbedrageri og mente sin sak styrket da båten ble hevet opp fra 100 meters dyp. Eierne ble dømt for forsikringssvindel i Fredrikstad tingrett. Under ny behandling i lagmannsretten hevdet de to at forliset måtte bero på en teknisk feil med en slange, og fikk lagmannsrettens medhold.

Les også:

Slik hevet IF Sunseekeren

Undersøkelsesplikt

Påtalemyndigheten mener at lagmannsretten ikke oppfylte sin undersøkelsesplikt og anket saksbehandlingsfeil inn for Høyesterett. Dersom Høyesterett kommer fram til at lagmannsretten har begått slike feil i saksbehandlingen, vil dommen bli opphevet og lagmannsretten må behandle saken på nytt.

   De to østfoldingene kjøpte båten i Frankrike for én million kroner. Den hadde allerede da vært på havets bunn. Karene forhøyet forsikringssummen til to millioner kroner hos If før de la ut på slepet fra Strømstad. Da havariet så ble innrapportert, fikk IF mistanke om at de her hadde med forsikringssvindel å gjøre. Forsikringsselskapet valgte å bruke over en halv million kroner for å få båten hevet fra 100 meters dyp.

Elden vs. Quigstad

Høyesterett vil behandle saken 14. juni. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad representerer påtalemyndigheten, mens advokat John Christian Elden og Anders Brosveet representerer de to mennene fra Østfold. Får påtalemyndigheten medhold, betyr det at saken igjen havner i lagmannsretten.