NY RUNDE I RETTEN: Saken mot to Østfoldkarer som er mistenkt for forsikringssvindel starter i dag.
NY RUNDE I RETTEN: Saken mot to Østfoldkarer som er mistenkt for forsikringssvindel starter i dag.

Først dømt, så frikjent – og ny rettsrunde starter i dag

I dag starter Borgarting lagmannsrett en ny rettsrunde mot to karer som er mistenkt for forsikringssvindel. Sommeren 2010 gikk en Sunseeker Manhattan 62 til bunns på hundre meters dyp under slep fra Strømstad til Skjeberg.

Publisert Sist oppdatert

Det var IF Skadeforsikring som hadde sterk mistanke om at forlistet var iscenesatt av de to karene. De kjøpte båten usett fra Frankrike for 1.6 millioner kroner og skal etter forsikringsselskapets mening, funnet ut at båten var i atskillig dårligere forfatning enn de trodde. Derfor hevet de forsikringssummen til to millioner kroner før slepet startet.

Mistenkelige funn

Da båten var hevet av forsikringsselskapet kom det for dagen at vinduene i skroget sto åpne og at eksosrørene var kappet av. I Fredrikstad tingrett ble karene dømt, men noe overraskende kom lagmannsretten til en annen konklusjon i 2013. Her ble karene ble frikjent.

Oppfylte ikke undersøkelsesplikten

Påtalemyndigheten tok saken til Høyesterett med den begrunnelse at Borgarting lagmannsrett ikke kunne ha oppfylt undersøkelsesplikten - og fikk medhold.

Etter gjentatte utsettelser er saken nå klar for en ny runde i lagmannsretten. Det skjer i Oslo i dag.

https://www.batmagasinet.no/artikkel/slik-hevet-if-sunseekeren