PROMILLE: Norge vil ha bort kjørepilsen. Svenskene vil ha den tilbake.
PROMILLE: Norge vil ha bort kjørepilsen. Svenskene vil ha den tilbake.

Norge ser til Sverige, men svenskene vil ha "0,2- loven" sin fjernet

Vi må gjøre som svenske; få promillegrense på 0,2 på sjøen, sier norske aksjonister og stortingspolitikere. I Sverige jobbes det hardt for å få loven fjernet. Den har ingen virkning.

Publisert Sist oppdatert

Nær én av fire vestlendinger har sett berusede mannlige båtførere. Mer enn ni av ti nordtrøndere mener at alkohol og båtføring er en dårlig kombinasjon.

Båtkjøring og promille er i fokus som aldri før. Organisasjonen Av-og-til har kjørt en landsomfattende undersøkelse som er gjennomført av Ipsos-MMI. Tallene og erfaringene spriker tydeligvis i alle retninger.

Erfaringene spriker

Alkovettkampanjen mener mannfolk på Vestlandet må skjerpe seg fordi så mange velger å kombinere båtlivet med alkohol. Trønderne må være blant de mest edruelige i landet. I den samme undersøkelsen kommer det frem at mer enn ni av ti nordtrøndere mener at alkohol og båtføring er en dårlig kombinasjon.

- Trøndere har gode holdninger, sier kampanjens leder.

Med dagens promillegrense på 0,8 blåser de fleste båtførere i politiets apparater med god margin. I Norge er det for tiden bare ti båtførere som i det neste halvåret skal få sine saker behandlet i rettsapparatet. Det er med andre ord ikke kjørepilsen i snekkefart som er det store alkoholproblemet i norske farvann. Av-og-til-kampanjen referer til drukningsstatistikken over 34 mennesker har mistet livet i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

Sterke krefter

Aksjonsgrupper og politikere i Norge jobber hardt for å få senket promillegrensen til 0,2, slik som Sverige har for båter over 10 meter. For mindre båter som gjør mindre enn 15 knop er grensen 1.0 i Sverige.

Nå er det sterke krefter nettopp i Sverige for å få fjernet promilleloven på 0,2 som ble vedtatt i 2010. Både den svenske båtunionen SBU og det svenske båtbransjeforbundet SVEBOAT har gått hardt på den svenske regjering for å få loven omgjort. Av de politiske partiene er det hittil bare Moderatarne (M) og Sverigedemokratene (SD) som støtter reverseringen. Tunge frie aktører som Båtfolket.se kjører hardt for å få loven endret.

Båtfolket kriminalisert

-I 2010 ble det innført en ny alkoholgrense med bare 0,2 promille alkohol i blodet som grense for å bli betraktet som «full» på sjøen. Den såkalte sjøfylleriloven er ikke etablert på et saklig grunnlag og oppfyller ikke fundamentale krav til rettssikkerhet, skriver Båtfolket.se og sier at det er grunnleggende feil å likestille farene med båtliv og det som skjer i biltrafikken.

-Man har kriminalisert en gruppe i samfunnet som stort sett ikke har vært involvert i noen alkoholrelaterte ulykker over lang tid. Det er få ulykker på sjøen med promillenivå under 1,0 med den type båter som omfattes av loven. Det har aldri vært tillatt å være full på sjøen i Sverige. Derfor var den tidligere loven beviselig tilfredsstillende, sier Båtfolket.se.

Svimlende bøter

Nærmere en halv million båteiere og mannskap omfattes av en "sjøfyllerilov" som bygger på myter og savner motstykke i hele verden, sier det svenske Båtfolket. Det er eksempler på båteiere i Sverige med relativt lite promille i blodet, men over 0,2 har fått bøter helt opp til 90.000 kroner.

Båtmagasinet har tidligere omtalt den norske skipperen av cabincruiseren som forvillet seg noen få over på svensk side  og ble tatt med 0,54 i promille. Helt lovlig i Norge, men så straffbart i Sverige at han ble ilagt en bot på 30.000 kroner.

   Stortinget vil behandle en reduksjon av promillegrensen fra 0,8 til 0,2 i den pakken som regjeringen skal legge frem for å oppnå mer sikker adferd på sjøen. I pakken ligger som kjent også spørsmålet om vestpåbud.

Så spørs det da om lavere promillegrense er det som skal til for å redusere ulykker på sjøen, og om en eventuell ny lov har virkning på de som utgjør det reelle problemet, de som aldri vil gå av veien for en fest før båtturen – med eller uten promille eller vest. I Sverige er det ingen forskjell.