BEDRING: Plastekspert Peter Gustafsson i Bærum Plast har færre henvendelser om plastpest nå enn for noen år tilbake. Men pesten ligger latent i alle skrog, sier han.
BEDRING: Plastekspert Peter Gustafsson i Bærum Plast har færre henvendelser om plastpest nå enn for noen år tilbake. Men pesten ligger latent i alle skrog, sier han.

Har én av fire båter plastpest?

25 prosent av båtene rammet

Publisert Sist oppdatert

Ikke siden svartedauen har en pest skapt større plager i Norge enn plastpesten. Halvparten av folket gikk med i svartedauen. Nå påstås det at 25 prosent av alle plastbåter er angrepet.

 

Borgarting lagmannsrett baserer en dom på at hele 25 % av alle plastbåter i Norge er befengt med plastpest. De baserer tallet på en uttalelse fra frittstående båtkonsulent Thomas Anmarkrud som tidligere har påstått at dette er tilfelle - også for 11-12 år gamle plastbåter. Anmarkrud ønsket imidlertid ikke å fastholde dette estimatet for lagmannsretten, men likevel velger retten å legge til grunn av plastpest er så vanlig på 11-12 år gamle båter at det ikke gir grunnlag for erstatning eller heving av kjøp.

 

BEHANDLING: Her har verkstedet begynt å bearbeide de tusenvis av sårene i skrogbunnen. Hvert punkt må behandles i en tidkrevende prosess.

Fikk medhold i tingretten

Saken om plastpest havnet i lagmannsretten etter at en båtkjøper fikk medhold i Sarpsborg tingrett om at den oppdagede plastpesten på bruktbåten var en mangel som selgeren kunne holdes ansvarlig for. I forkant av dette kom forbrukertvistutvalget frem til den samme konklusjon og dømte selgerne til å gjøre opp for reparasjonen.

Men lagmannsretten vil det altså annerledes. Her slås det også fast at det er helt uten betydning at båten ble beskrevet som ”i meget god stand” i annonsen på Finn.no.

   Den aktuelle båten er en Cranchi Smeraldo 36 1997-modell. Båten ble bruktimportert av forrige eier fra Florida og sjøsatt i Norge 2007. Den har med andre ord gått i ferskvann med høy temperatur, ideelle ”levekår” for plastpesten.

Båteksperter Båtmagasinet har vært i kontakt med er ikke ubetinget enig i at det i Norge er så vanlig med plastpest på 8-10 år gamle båter, uten at de vil knytte sine kommentarer til den aktuelle dommen.

PLASTPEST: Slik ser et plastpestangrep ut.

Radikalt mye bedre

Odd Einar Jamne i selskapet Boat Consult har lang erfaring med osmose*. Han er klar på at det skjedde noe radikalt da epoxyprimeren kom tidlig på 90-tallet;

-Etter hvert som osmoseproblematikken er blitt bedre kjent har også produsentene og forhandlere innsett at osmose forebygges best ved at nye skroget påføres vanntette primere basert på epoxy. Slik var det ikke på 70- og 80 tallet da osmose var et relativt ukjent begrep. Et stort antall båter ble utvilsomt angrepet på den tiden på grunn av dårlige produkter og mye slurv. En betydelig del av den eldre båtparken kan være utsatt for osmose. Denne type osmose utvikler seg over lang tid.
Oppdages derimot osmose på nyere båter er det grunn til å være ekstra skeptisk, mener Jamne. Tidlig utbrudd kan tyde på feil i forbindelse med produksjon, sier han.

Ligger latent

Også Peter Gustafsson i Bærum Plast mener at problem knyttet til plastpest har bedret seg de siste årene. Det er langt færre reparasjoner i dag enn det var i de glade 80-årene da norsk båtproduksjon gikk for fullt, og det nok var så som så med nøyaktigheten av forarbeidet på skrogbunnen.

Men plastpest ligger latent på alle båter, og det dukker opp før eller senere om båten ikke følges opp. Ofte oppstår problemer på båter som har gått i varmt ferskvann og i båten som har ligget i vann år etter år, sier han.

- Selv om vi har fått bedre produkter, som epoxyprimer, vil ikke skrogbunnen være helt tett. Vannmolekyler vil over tid trenge inn.

- En god forsikring er å få båten på land etter sesongen og la den få tørke godt, sier han. Gustafsson mener at det absolutt ikke er noen grunn til å ta lett på temaet. Skal du kjøpe bruktbåt, er det viktig at den inspiseres under. Det gjør du bare når den er heist på land, sier han.

Den erfarne takstmannen Geir Tørmoen medgir i likhet med all annen ekspertise Båtmagasinet har vært i kontakt med at osmose eller plastpest er et vanskelig tema å begi seg inn på. Det finnes ingen statistikk over hvor stort problemet er i dag. Det viktige er at pesten ligger latent i alle båter, men graden varierer av hvor båten benyttes og av stell og vedlikehold. Å få en skrogbunn helt forseglet mot vannmolekyler, er så godt som umulig, sier han.

Anker til Høyesterett

Dommen i Borgarting lagmannsrett kom som en overraskelse på advokat Per S. Jensen i advokatfirmaet Stenstrup Stordrange.

Han stiller seg undrende til at plastpest oppfattes så vanlig at det ikke representerer en mangel ved et salg av en bruktbåt. Han forbereder nå en ankesak for Høyesterett.

 

* OSMOSE
Osmose kommer av at vann (forurenset) har fått adgang gjennom gelcoat og trenger inn i glasslaminatet. Her følger vannet glasstrådene. Jo lengre fuktigheten får arbeide jo lenger trekker vannet inn i laminatet. Dersom denne prosessen får fortsette vil glasset "råtne" og laminatet mister noe av sin opprinnelige styrke.