Alle bør bruke vest, men båtfolket ønsker seg reglene slik de er i dag.
Alle bør bruke vest, men båtfolket ønsker seg reglene slik de er i dag.

Ønsker ikke påbud

Flertallet av båtfolket ønsker ikke redningsvestpåbud, men at reglene skal være som i dag.

Publisert Sist oppdatert

Flertallet av båtfolket (57%) ønsker at reglene for bruk av flyteutstyr/redningsvest skal være som i dag. Det viser en nylig gjennomført spørreundersøkelse på Norges største båtforum.

I den store båtlivsundersøkelsen fra 2012 kommer det fram at omtrent halvparten av de spurte er helt enige i at det bør innføres et påbud om bruk av flyteutstyr i åpen båt (49,9 prosent). Etter at saken nå har vært debattert og behandlet i Stortinget med vekslende ordlyd og Regjeringen er pålagt å komme med en utredning i løpet av året, har det på det desidert største båtforumet på nett i Norge, baatplassen.no vært gjennomført en spørreundersøkelse om vestpåbud. På noen få dager er det lagt inn 153 debattinnlegg om saken, og 392 stemmer er avgitt inntil tirsdag kveld. Avstemningen, som hadde fire alternativer, har gitt følgende resultat:

1.

Nei, reglene bør være som i dag. Må ha det om bord - valgfritt å bruke. (223 stemmer [56.89%])

2.

Ja, alle bør bruke vest uansett alder og båttype. (26 stemmer [6.63%])

3.

Ja, så lenge det er barn om bord i båten må alle bruke vest. (13 stemmer [3.32%])

4.

Ja, i åpne båter under en viss størrelse. (130 stemmer [33.16%])