ULIK BRUK: Østlendingen er flinkest til å dra på båtturer, mens sørlendinger flest bruker båten til bading og soling.
ULIK BRUK: Østlendingen er flinkest til å dra på båtturer, mens sørlendinger flest bruker båten til bading og soling.

Slik bruker vi båten

Trønderen fisker, nordlendingen nyter naturen, vestlendingen kopler av, sørlendingen soler og bader mens østlendingen tar med venner og familie på båtturen.

Publisert Sist oppdatert

Naturopplevelse og avkopling på sjøen er viktigere for nordmenn enn høy fart, spenning og sosialt samvær. Det viser en fersk undersøkelse om norsk båtliv som InFact har gjennomført for Norboat.

I en pressemelding fra bransjeforbundet hevdes det at hele 46 prosent av befolkningen er om bord i en båt i løpet av en sesong, og at Norge dermed er en av verdens aller mest aktive maritime nasjoner. Men undersøkelsen gjennomført av InFact på vegne av Norboat viser at båtlivets gleder varierer stort avhengig av alder og hvor du kommer fra.  

På spørsmålet ”Hva er best med båtlivet?” svarer båtfolk generelt at naturopplevelsen er det viktigste (28,9 prosent), etterfulgt av avkopling og ro (23,4 prosent) og fiske (19,8 prosent). Sosialt samvær er helt nede på fjerdeplass med 16,6 prosent, mens fart og spenning bare ansees som det beste av beskjedne 3,6 prosent.

Varierer med alder

Gleden ved båtlivet varierer imidlertid med alderen. For båtfolk mellom 18-29 år at det sosiale samværet viktigst (30 prosent). De yngste har naturopplevelser som en klar nummer to, men er lite interessert i fiske. I motsetning svarer den største andelen av alle over 65 år, nærmere 33 prosent, at fiske er den viktigste grunnen til båtbruken. Aldersgruppen 45 til 64 år er mest opptatte av naturopplevelsene, som over 34 prosent setter som førstevalget. Ingen aldersgruppe har ”fart og spenning” som topp tre på hva de mener er best med båtlivet.

Trøndere fisker, Vestlendinger slapper av

Hvilket postnummer du har avgjør også hva du trives med i båten, ifølge tallene fra Norboat.  Nordlendinger er de mest aktive båtbrukerne generelt: 52,3 prosent svarte at de har vært i båt i løpet av det siste året. Nordlendinger er også mest opptatte av naturopplevelsen i båt, noe 38,8 prosent setter som førstevalget. Trønderne er uansett de mest aktive fiskerne, hvorav hele 34,4 prosent svarer at fiske er den viktigste årsaken til båtbruken.

Folk fra Oslo og Østlandet er klart mest opptatt av sosial omgang i båten. Hele 27 prosent av båtfolk i Oslo mener at dette er viktigst, mot bare 4,1 prosent Nordlendinger. Østlendinger bruker også båten mest til ferierturer, og oppgir flest overnattingsdøgn i båt under sesong.

Sørlendinger er mest væravhengige i sin båtbruk, og hele 63 prosent oppgir ”hyggeturer i godt vær” som viktigste bruk av båten. Vestlendinger på sin side bruker båten vesentlig mer til avkopling og ro enn andre nordmenn, hele 35,1 prosent svarer at dette er viktigst.

Svarene sett under ett deler båtfolket inn i følgende stereotyper: Trønderen fisker, Nordlendingen nyter naturen, Vestlendingen kopler av, Sørlendingen soler og bader mens Østlendingen tar med venner og familie på båtturen.

– Vi har en lang og variert kyst, både med tanke på geografi og klima. Derfor er det også naturlig at nordmenn henter forkjellige verdier ut av båtbruken og nyter båtlivet under de forutsetningene nærmiljøet gir dem, sier administrerende direktør i Norboat,  Erlend Prytz.

– At Sør- og Østlendinger er mer opptatte av godt vær, sosialt samvær og bading – mens Trøndere og Nordlendinger tenker mer naturopplevelse og fiske – faller egentlig ganske naturlig. Det viktigste er at folk koser seg på sjøen ut ifra de forutsetningene de har, sier Erlend Prytz.