ENKLERE: Nå skal det bli litt enklere å registrere fritidsbåten i skipsregisteret.

Forenklet krav for å dokumentere eierforhold

Fra 1. februar bortfaller kravet om annonsering i riksdekkende avis ved manglende dokumentasjon av eierforhold ved registrering av fartøy under 15 meter i skipsregisteret.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding i dag slår Sjøfartsdirektoratet fast at fra 1. februar bortfaller kravet om annonsering i riksdekkende avis ved manglende dokumentasjon av eierforhold ved registrering av fartøy under 15 meter i skipsregisteret.

For at fartøy under 15 meter skal kunne registreres i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) må det dokumenteres en ubrutt eierrekkefølge tilbake til byggeverftet, eller til sist registrerte eier i annet lands skipsregister.

Forenkling

Hvis dette ikke lar seg gjøre, eller det er uforholdsmessig vanskelig å fremskaffe nødvendig dokumentasjon, er det likevel mulig for eier å få fartøyet registrert i NOR ved at eierskapet erverves etter kunngjøring (jf. sjøloven § 36). Kravet er da at eierrekkefølgen kan sannsynliggjøres minst 10 år tilbake i tid. Dersom registerfører ser at alle vilkår er til stede, vil det bli kunngjort en oppfordring til mulige eiere om å melde seg innen 1 måned. Melder ingen seg, blir fartøyet registrert i skipsregisteret med eieren som hjemmelshaver.

Det er i dag krav til at kunngjøringen skal rykkes inn i 1 riksdekkende avis og i Norsk Lysningsblad. Kunngjøringen publiseres også på direktoratets nettside. Det er på dette punkt det nå blir endringer.

Endring

-Fra 1. februar 2016 opphører praksisen med å annonsere i riksdekkende avis ved manglende dokumentasjon av eierforhold. Annonsen vil fortsatt bli publisert både i lysningsbladet og på våre nettsider, sier kommunikasjonsrådgiver Torbein Kvil Gamst i Sjøfartsdirektoratet.

-I og med at det er eier selv som har måttet betale avisens annonsekostnader, vil denne endringen innebære en stor besparelse for våre kunder.