VIL KLAGE: Cecilie Klem i KNBF sier arbeidet med å klage på vedtaket allerede er i gang. Generalsekretær Endre Solvang har ikke vært tilgjengelig for kommentar

Båtforeningene mister 12 millioner kroner

Kulturdepartementet har avslått KNBFs søknad om momskompensasjon på over 12 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

KNBF søkte i år på vegne av sine medlemmer, som er landets båtforeninger, om å få kompensert innbetalt moms. Båtforbundet har i mange år vært sekretariat for en felles søknad til Kulturdepartementet og har betalt betydelige beløp tilbake til foreningene. I år var det søkt om over 12 millioner kroner i momskompensasjon, men listen fra Kulturdepartementet viser at søknaden i sin helhet er avslått.

Uenighet

Det har vært kjent at Kulturdepartementet i år mener at en båtforeningenes kostnader med å tilrettelegge båtplasser for egne medlemmer ikke lenger skal gi momskompensasjon fordi fritidsbåten anses å være av såkalt privatøkonomisk karakter. Øvrige foreningskostnader, inkludert gjestehavnkostnader, skal fortsatt gi momskompensasjon

. Dette vil innebære en innskrenkning av grunnlaget for momskompensasjon.

Reagerer kraftig

KNBF skriver på sin nettside at dette har de reagert kraftig i to møter overfor Kulturdepartementet og mener at departementet blander sammen «privatøkonomiske kostnader og en båtforenings havnekostnader på en uriktig måte. Forbundet har fått vurdert forskriften juridisk og vi arbeider politisk for at gjeldende praksis med momskompensasjon 2010-2018 opprettholdes.

"Dårlig nyhet"

Hverken KNBFs generalsekretær Endre Solvang eller Kulturdepartementet har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar. KNBFs kommunikasjonsrådgiver Cecilie Klem bekrefter status i saken og legger ikke skjul på at dette er en veldig dårlig nyhet for medlemsforeningene, og det er en sak KNBF vil beklage på det sterkeste ovenfor sine medlemsforeninger.

-Kulturdepartementet har imidlertid gitt oss en meget grundig begrunnelse. Denne skal vi gå dypt inn i sammen med våre jurister. Vi har en klagefrist på tre uker.

-Tiden vil vi benytte godt og en klage skal selvsagt sendes innen fristen, sier hun.

Båtmagasinet oppdaterer saken.