TAXIBÅT: Ingen dispensasjon for taxibåtene i Kragerø. Ingen karastrofe for oss, sier Bjørn Arne Halvorsen i taxibåtforeningen. Foto Per Eckholdt, Kragerø Blad Vestmar.
TAXIBÅT: Ingen dispensasjon for taxibåtene i Kragerø. Ingen karastrofe for oss, sier Bjørn Arne Halvorsen i taxibåtforeningen. Foto Per Eckholdt, Kragerø Blad Vestmar.

Alle må vise hensyn – ikke bare taxibåtene

Vi skal ta hensyn til fartsforskriften, men ikke glem at den også gjelder alle i fritidsbåt, sier lederen i taxibåtforeningen i Kragerø. Taxibåtene fikk ikke noen form for dispensasjon.

Publisert Sist oppdatert

Prosessen for å lage ny farsforskrift for Kragerøskjærgården har vært lang og omfattende. Og alle berørte parter har fått anledning til å uttale seg. Resultatet er at høyeste tillatte hastighet i Kragerøskjærgården blir 30 knop fra 18. mai. Grensen gjelder fra 100 meter på utsiden av Jomfruland og innover i fjorden. Det er også definert en rekke fem knops soner.

Ikke hørt

Havnefogden har laget en innstilling som Kystverket for det meste har lyttet til. Taxibåtnæringen ba om flere dispensasjoner, men er heller ikke denne gangen blitt hørt.

-De nye forskriftene er langt i fra noen katastrofe for oss. Vi er like opptatt av trygghet og sikkerhet på sjøen som alle andre, sier lederen i Kragerø Taxibåtforening, Bjørn Arne Halvorsen, til Båtmagasinet i dag. Han er likevel skuffet over at næringen ikke blir lyttet til.

-I løpet av fire måneder skal vi gjøre 75 % av inntekten vår. Vi kjører ikke bare hyttefolket til og fra fastlandet, vi transporterer hjemmehjelp, skolebarn, leger og har ambulanseoppdrag. Mitt poeng er at kommunen har behov for våre tjenester og bør da også legge til rette slik at vi får utført oppdragene på en trygg måte, sier han. Forskriften skal tolkes strengt, det er ikke grunnlag for noe skjønn eller egenvurdering.

Alle må vise hensyn

-Det som nå vil skje er at vi putrer i fem knop der dette er påbudt, så vil vi oppleve at fritidsbåter, enten det er RIB-er eller store cabincruisere, haster forbi oss uten å se seg tilbake. Mitt poeng er at alle på sjøen må ta hensyn til hverandre. Det skal ikke bare omfatte oss som er på jobb og ikke ferie. Halvorsen mener det er mye kunnskapsløshet blant båtfolket. I likhet med politi og kommune håper han de nye forskriftene respekteres av alle, ikke bare noen. Det er lett å hakke på de synlige taxibåtene, men han mener det både urettferdig og urimelig.

Dyrere med taxibåt til Tåtøy

DYRERE: Utsikt over Kragerøfjorden med Tåtøy midt i bildet, Levanghalvøya i bakgrunnen og del av Kragerø by i forgrunnen. Taxibåten til og fra Tåtøy blir dyrere med de nye fartsbestemmelsene. Foto: Samfoto/NTB-Scanpix.
DYRERE: Utsikt over Kragerøfjorden med Tåtøy midt i bildet, Levanghalvøya i bakgrunnen og del av Kragerø by i forgrunnen. Taxibåten til og fra Tåtøy blir dyrere med de nye fartsbestemmelsene. Foto: Samfoto/NTB-Scanpix.


- Vi skal ta hensyn til reglene, men for noen vil taxituren bli opptil 20 minutter lengre og atskillig dyrere, sier han. Spesielt gjelder dette for passasjerer til Tåtøy og Lille Kirkeholmen.  Det er innført fartsbegrensning på fem knop mellom Sjøbadet, Dyna og over til Tåtøykalven og helt fram til man passerer Kirkeholmen og Lindvika i sommermånedene. Mens det mellom Lille Kirkeholmen og Tåtøy er maks fem knop hele året. Også i havnefjorden er det samme begrensning, sier havnefogden videre.

-Alle retter pekefingeren mot oss, men det bør man også gjøre mot fritidsbåtskippere. Skal vi få det greit i Kragerøskjærgården må vi ta hensyn til hverandre, sier Bjørn Arne Halvorsen.