Formene til Viksund-båtene ligger i følge bostyrer i boet etter konkursen. Her fra en sjøsetting ved produksjonsanlegget i Strusshamn. FOTO: Trond J. Hansen

-Skrogformene ligger i konkursboet

Flere enn West Yards har meldt sin interesse for Viksund-restene. Konkursadvokaten bekrefter i ettermiddag at de fysiske formene, som representerer en stor verdi, ligger hos Viksund Boats AS, det tradisjonsrike båtbyggeriet som begjærte oppbud onsdag.

Publisert Sist oppdatert

West Yards AS er blant selskaper som ønsker å videreføre produksjonen av Viksundbåtene. Daglig leder i konkursrammede Viksund Boats AS, Martin Viksund, er blant styremedlemmene i det nye selskapet. Daglig leder og styreformann Morten Lyser Gjesdahl i West Yards AS sa til Båtmagasinet i går at intensjonen med dette selskapet er å få til videre produksjon av Viksund-båtene, og han er innstilt på å gå i dialog med bostyrer for konkursboet. Det er advokat Egil Horstad i advokatfirmaet Vogt & Wiik som er oppnevnt som bobestyrer.

-Er en slik dialog opprettet, advokat Egil Horstad?

-Ja, det er etablert kontakt, og det er avtalt et møte fredag, uten at jeg kan si så mye mer om det nå.

-Kan du bekrefte at det også er en annen investorgruppe på banen?

-Det er riktig at det er flere interessenter, men jeg velger foreløpig ikke å si så mye mer om det.

Kartlegger rettigheter

Det er knyttet stor interesse til spørsmålet om former til skrog og produksjonsrettigheter. Dette representerer som regel en stor verdi for et båtbyggeri. Båtmagasinet skrev i sin artikkel på nett i går at formene til Viksund-båtene trolig ikke blir rammet av konkursen ettersom disse er heleid av gründer Erling Ivar Viksund gjennom selskapet Viksund Trading. Dette er opplysninger som kom frem i en pressemelding som ble sendt ut fra Viksund Boats AS i 2010. Så enkelt ser det likevel ikke ut til å være.

Opplysninger Båtmagasinet har innhentet fra flere hold i dag tyder på at styret i Viksund Boats AS hele tiden har vært opptatt av å bevare denne verdien i produksjonsselskapet Viksund Boats AS og ikke i Viksund Trading. Dokumentasjon som er gjort tilgjenglig for Båtmagasinet kan tyde på at former og rettigheter derfor fortsatt ligger i Viksund Boats as og nå inngår i det konkursboet som advokat Egil Horstad bestyrer.

Bostyrer kan i ettermiddag ikke bekrefte mer enn at de fysiske formene tilhører konkursboet, mens han er i ferd med å få klarhet i eierskap til produksjonsrettigheter og selve Viksund-navnet.

Det er opplyst til konkursadvokaten at selskapets gjeld beløper seg til syv millioner kroner. Foreløpig er ikke verdiene tilstrekkelig kartlagt.