UVENTET UTFALL: Skorgenes-eier Roar Strømsnes har kjøpt konkursboet til Viksund Boats AS.
UVENTET UTFALL: Skorgenes-eier Roar Strømsnes har kjøpt konkursboet til Viksund Boats AS.

Skorgenes-eier kjøper Viksund

Roar Strømsnes, daglig leder i Skorgenes Boats, har fått tilslaget på konkursboet i Viksund Boats. Det får Båtmagasinet bekreftet fra flere hold søndag ettermiddag.

Publisert Sist oppdatert

Etter hva Båtmagasinet forstår er det Roar Strømsnes i egen person, og ikke Skorgenes Boats AS, som har vært budgiver. Strømsnes bekrefter søndag ettermiddag at han vil etablere et nytt selskap for videre produksjon av Viksund-båtene. Han vil ikke si så mye om planene videre, men sier intensjonen er å beholde ansatte og produsere Viksund i Norge. Hans egne Skorgenes-båter, som for øvrig i modellutvalg er nokså sammenlignbart med Viksund helt opp til 39.5 fot, blir som kjent produsert i Litauen.

Tautrekking i helgen

Tautrekkingen startet hos bobestyrer Egil Horstad fredag ettermiddag og fortsatte langt ut over kvelden. Bostyrer ville fredag kveld ikke gi noen kommentar til Båtmagasinet om utfallet av budrundene. På oppløpssiden var fire interesserte grupperinger med i budrundene; foruten det nyetablerte selskapet West Yards AS, hvor Marin Viksund er styremedlem, har krigen stått mellom Viksund Trading, med senior Erling Viksund ved roret, nabobedriften Viknes Båt og Service AS med Kristian Sivertsen som daglig leder og til slutt Roar Strømsnes som har opptrådt som egen person og ikke på vegne av Skorgenes Boats AS.

«En bombe»

Båtmagasinet har i løpet av helgen vært i kontakt med flere av de aktørene i kampen om Viksund. Flere uttrykker at løsningen var en liten bombe. Erling Viksund, bestefar til Martin og leder av Viksund Trading, sier i en kort kommentar at han er godt fornøyd med utfallet. Han vil ikke bekrefte at det har vært noen dialog mellom ham og Strømsnes, men etter hva Båtmagasinet forstår etter en samtale med Roar Strømsnes, har det vært en viss dialog, uten at han vil gå nærmere inn på det. Erling Viksund sitter på varemerket «Viksund», et navn han gjennom 20 år har leid ut til Viksund Boats.

-Blir det aktuelt å leie ut navnet til det nye selskapet, Erling Viksund?

-Tja, det får vi se på senere. Jeg begynner å bli en voksen mann, så jeg må tenke litt på en varig løsning.

-Kan det bli aktuelt med salg av navnet til det nye selskapet?

-Ja, det kan det nok.

Sterk uenighet i familien 

Dermed forstår den innvidde leser at det råder en sterk uenighet mellom bestefar Erling og barnebarnet Martin, sistnevnte som daglig leder i Viksund Boats da det ble meldt oppbud. Martin er også styremedlem i det nye selskapet West Yard som hadde en klar intensjon om å finne en løsning med bobestyrer og bringe produksjonen av de tradisjonsrike båtene videre.

Erling Viksund sier at det ikke dreier seg om noen familiekonflikt, men en stor uenighet innad i familien om valg av veivalg og strategi.

-Er du skuffet over utfallet, Martin?

- Jeg avventer å snakke om noe utfall før eventuelle avtaler med boet og budgiver er undertegnet. Likevel vil jeg ikke bruke ordet skuffet om prosessen. Jeg er såret over familiekonflikten med min egen bestefar, at han over tid har vist seg som min motspiller. Martin vil ikke kommentere Båtmagasinets antydning om et visst spill mellom Erling Viksund og Roar Strømsnes bak kulissene, men han lar seg heller ikke overraske over hentydningen.

-  Det er så mye i denne prosessen jeg vil kommentere, men det får vente, sier han oppgitt til Båtmagasinet. Det synes altså klart at West Yard, hvor advokat Morten Gjesdahl både er styreleder og daglig leder, ikke får realisert sin plan om å produsere Viksund-båter for fremtiden. Gjesdahl besvarte ikke Båtmagasinets henvendelse søndag kveld.

Oppgjør på 6.4 millioner

I rettighetsspillet rundt konkursboet til Viksund Boat har det vært tre sentrale aktører. Handelsbanken med pant i selskapet på 1.150.000 kroner, Norsk Modell- og Formsenter med krav på 3.2 millioner kroner for utført arbeid med former, en sum som også inkluderer en båt i produksjon, og til sist boet med de usikrede kravene fra kreditorene.

Bostyrer bekrefter på Båtmagasinets henvendelse at budvinneren har forpliktet seg til å innbetale panten til Handelsbanken, eventuell selv ordne en avtale om videreføring av pantet. Boet vil få innbetalt 2.1 millioner kroner, mens den nye eieren forplikter seg til å overta et sikringsansvar for Norsk Modell- og Formsenter utestående. Det betyr at boet blir gjort opp med 6.450.000 kroner.

-Har bobestyrer lagt noen føringer om videre drift av Viksund?

-Samfunnsmessige forhold er alltid med i vurdering, blant annet med tanke på arbeidsplasser, sier advokat Horstad.

-Hva slags planer har du, Roar Strømsnes?

-Først og fremst må vi få opp produksjonen så raskt som mulig. Jeg er i ferd med å reise til Bergen nå for å ha møter med bostyrer og de øvrige involverte, blant annet de ansatte.

-Du har en modell-serie i Skorgenes helt i samme gate som Viksund. Ser du noen konflikt i det?

-Skorgenes og Viksund skal drive helt separat og ha fokus på egne kunder. Noen sammenslåing er ikke aktuelt.

- Du sier du oppnår store fordeler med båtproduksjon i Litauen. Flytter du Viksund også dit?

-Nå i første rekke snakker vi Bergen, svarer den nye eieren.