VELOMVENDING: Styret i KNBF vil likevel ikke ha vestpåbud, sier forbundsleder Kai Schøne
VELOMVENDING: Styret i KNBF vil likevel ikke ha vestpåbud, sier forbundsleder Kai Schøne

KNFB vil likevel ikke ha vestpåbud

KNBF har vært en av de største pådriverne for et vestpåbud i Norge. Nå slår organisasjonen kontra og vil likevel ikke ha vestpåbud.

Publisert Sist oppdatert

Det er generalsekretær Reidar Kjelsrud som i flere på har gått i spissen for KNBFs syn på bruk av redningsvest i båt. Etter den mildt sagt forvirrede behandling av vestspørsmålet i Stortinget i sommer, ber generalsekretæren i et nyhetsbrev til sine medlemmer, politikerne om å ta til fornuften og vedta et forslag fra KNBF og Redningsselskapets om at alle som er om bord i åpne fritidsbåter som gjør fart gjennom vannet, skal benytte egnet rednings- eller flyteutstyr. Etter at saken nå har vært debattert og behandlet i Stortinget med vekslende ordlyd er Regjeringen pålagt å komme med en utredning i løpet av året.

Alliansen brutt

Men stortingspolitikerne får ikke et felles råd fra de tunge aktørene som til daglig er opptatt av fritidsbåter i Norge. Både Redningsselskapet og KNBF har vært sterke pådrivere for et vestpåbud. I dette spørsmålet er alliansen nå brutt. Forrige helg slo forbundsstyret i KNBF fast at det ikke er aktuelt med vestpåbud i Norge.

Generalsekretær Reidar Kjelsrud sier i en kort kommentar til Båtmagasinet i formiddag at han forholder seg til det vedtaket som er gjort i forbundsstyret og henviser til forbundsstyrets leder.

Helomvending

-Hvorfor denne plutselige helomvending, forbundsleder Kai Schøne?

-Det er riktig at vi gjennom flere år har hatt en klar holdning til et vestpåbud, men likevel har vi aldri diskutert en felles holdning til saken i vårt styre.  Nå som saken igjen skal opp i Stortinget fant jeg det riktig å få holdningen forankret blant styrets medlemmer. Det ble, litt overraskende må jeg tilstå, en diskusjon om temaet. Jeg valgte derfor til slutt å gjennomføre en avstemning. Konklusjonen er et enstemmig vedtak der KNBF ikke vil gå inn for vestpåbud.

-Deg selv inkludert?

-Det er riktig.

Vil ha bred forankring

- Hva er begrunnelsen for denne helomvendingen?

-Saken har flere prinsipielle sider. Vi tror det blir vanskelig å komme opp med en presis definisjon av hvem og hva et påbud skal gjelde. Jeg mener også at vi trenger et bedre grunnlag å bygge argumentene på. Det er for øvrig også grunnen til KNBF går sterkt inn for at det opprettes en havarikommisjon med undersøkelsesplikt i dødsulykker knyttet til fritidsbåter i Norge. Dette vil fremover gi oss et faktagrunnlag, som i spørsmålet om det er riktig med et vestpåbud. Videre vil vi fremheve viktigheten av holdningsskapende arbeid.  Vi ser jo at holdninger allerede er i ferd med å endre seg på sjøen, ikke minst om bord i båter med barn til stede. Folk er blitt mye flinkere til å bruke vest, sier Schøne og legger til;
-Det er viktig at KNBF i tiden fremover legger opp til en bred forankringsdiskusjon i organisasjonen om prinsipielle og viktige spørsmål. Akkurat nå mener vi at det ikke er riktig å trekke noen bastant konkusjon i vestsaken, sier Schøne.

ALENE: Redningsselskap, her ved generalsekretær Rikke Lind, får ikke lenger drahjelp av KNBF i vestsaken. Foto: Amund Rich. Løken).
ALENE: Redningsselskap, her ved generalsekretær Rikke Lind, får ikke lenger drahjelp av KNBF i vestsaken. Foto: Amund Rich. Løken).