Endre Solvang i KNBF er lang med alvorstynget enn hva dette bildet viser. KNBFs søknad om momsrefusjon på vegne av båtforeningene er avslått.

-Avslaget kom som et sjokk

Vi oppfyller kriteriene til momsrefusjon. Derfor stiller vi oss uforstående til avslaget og er svært skuffet, sier generalskretær Endre Solvang i KNBF. Dersom KNBFs klage ikke fører frem vil norske båtforeninger få 12 millioner færre kroner å rutte med kommende år.

Publisert Sist oppdatert

Norske båtforeninger er i ferd med å tape en samlet inntekt på 12 millioner kroner, penger basert på de enkelte båtforeningers innrapporterte regnskapstall til KNBF, penger som de enkelte båtforeninger, som samarbeider med KNBF, har hatt grunn til å regne med ville bli refundert. For mange båtforeninger endrer det økonomiske bildet seg betydelig når forventede refusjonspenger uteblir.

«Kom som et sjokk»

-Jeg må innrømme at en slik total avvisning av vår søknad kom som et sjokk, sier generalsekretær Endre Solvang i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Forbundet har de siste ti årene hatt et jevnt tilsig av medlemmer (les Båtforeninger). En vesentlig årsak til rekrutteringen har vært momsrefusjonsordningen, hvor KNBF sitt sekretariat på vegne av tilsluttede båtforeninger har søkt, mottatt og fordelt momspenger til de respektive foreningene.

Kan miste en «gulrota»

Endre Solvang sier at KNBF akkurat nå setter seg inn i det tolv siders tettskrevne avslaget, med tanke på å få av gårde en velbegrunnet klage på vedtaket innen tidsfristen på tre uker.

-Dersom avslaget opprettholdes, vil det få noen konsekvenser for KNBF? Er ikke nettopp denne refusjonsordningen en «gulrot» mot medlemmene?

-Jeg vil ikke spekulere i slike spørsmål nå. Momsrefusjonsordningen er et av mange medlemstilbud, og det utvikles stadig nye tilbud som skal komme båtforeningene til gode.

Svært skuffet

-Nå skal vi først klage på vedtaket, så tar vi det derfra. Våre medlemmer baserer sin drift på frivillighet og de fleste er oppført i frivillighetsregisteret som er en forutsetning. Vi oppfyller med andre ord kriteriene, og derfor stiller vi oss uforstående til avslaget og vil uttrykke stor skuffelse.

Medlemsforeningene fikk en kort orientering om status i går ettermiddag. Solvang har derfor hittil ikke mottatt så mange reaksjoner på avslaget og vet lite hvordan den enkelte båtforeninger stiller seg.

-Vil ikke dette få store konsekvenser for den enkelte båtforening?

-Det er det vanskelig å svare på i dag. Alt dette får vi komme tilbake til, sier Solvang.

«Avslaget vil påvirke oss»

Trond Ramstad er leder for en av landets ledende båtforeninger, Frognerkilens Båtforening av 1860. Han fikk med seg den lite hyggelige nyheten i går.

-Det er klart avslaget vil påvirke oss i stor grad. Det er jo grunn til å tro at en del kostander vil bli veltet over til medlemmene. Foreløpig merker ikke vi noe til dette, men regner med at dette spørsmålet må vi ta med oss inn i 2020.

- Kom avslaget som et sjokk?
-Ble jo overrasket, men vi har jo sette at ordningen gratis har blitt strammet inn, sier Ramstad.

Hvor stor sum det er snakk om for Frognerkilens Båtforening kan ikke formannen ta på stående fot, men med 800 båtplasser og 3000 medlemmer regner han det dreier seg om flere hundre tusen kroner.

-Vil dette påvirke foreningens medlemskap i KNBF?

-Det kan jeg ikke tro, Det er viktig å ha et fellesskap og et talerør, ikke minst i forhold til båtpolitiske spørsmål. Dessuten har KNBF også en rekke andre medlemstilbud. Men om refusjonsordningen forsvinner, er det utvilsomt svært uheldig, sier han.

KONSEKVENSER: Frognekilen Båtforening av 1860 taper flere hundre tusen kroner på manglende momsrefusjon. Det vil få få konsekvenser, sier formann Trond Ramstad.