Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne i dag presentere en 10-årig avtale om tilbringertjenesten for losene med Buksér og Berging AS (Foto: Berit Roald,NTB-Scanpix)
Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne i dag presentere en 10-årig avtale om tilbringertjenesten for losene med Buksér og Berging AS (Foto: Berit Roald,NTB-Scanpix)

Skal frakte losene i 10 år

Losene skal ikke lenger fraktes til skipene de skal betjene med egne losbåter. Anbudsrunden er avsluttet og nytt selskap er valgt.

Publisert Sist oppdatert

Det er taubåtselskapet Buksér og Berging AS som har fått kontrakt med Kystverket om frakting av losene.

 
Tilbringertjenesten blir billigere med like god servicegrad for næringen. Det er konklusjonen når resultatet for konkurranseutsetting av Kystverkets tilbringertjeneste for los på sjø nå er klart, skriver Kystverket på sine egne hjemmesider. Det er selskapet Buksér og Berging AS som nå tildeles 10 års kontrakt for å bringe norske loser til og fra losoppdrag.

– Regjeringen ga Kystverket i oppgave å konkurranseutsette tilbringertjenesten for å spare kostnader for skipsfartsnæringen. 

Lostjenesten i Norge er per i dag 100 % brukerfinansiert. Med valgt leverandør, kan den maritime næringen på sikt se frem til en årlig besparelse på nærmere 25 millioner kroner per år, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

– Vi vet at dette er en krevende omstilling for våre ansatte. Alle fast ansatte losbåtførere får tilbud om fast stilling hos Buksér og Berging, noe vi er godt fornøyd med, sier kystdirektøren.

– Buksér og Berging tegner til å bli en god og operativ samarbeidspartner til å videreutvikle tilbringertjenesten for fremtiden. Det er en solid og profesjonell maritim aktør som har fokus på både kvalitet og miljø i sitt arbeid. Buksér og Berging har gode systemer for miljøstyring, energieffektivisering og sikkerhetsstyring, sier hun.