ENGASJEMENT: Båtfolket ser at opplagsplassene er hardt presset av utbyggere som heller vil ha blokker enn båter.
ENGASJEMENT: Båtfolket ser at opplagsplassene er hardt presset av utbyggere som heller vil ha blokker enn båter.

«Fritidsbåt» eksisterer ikke i partiprogrammene

Ingen av de politiske partiene har «fritidsbåt» nevnt i sine partiprogrammer. Stortingspolitikerne glimret da også med sitt fravær på KNBFs møte i Oslo, hvor blant annet eiendomsskatt på bryggeanlegg og omregulering av opplagsplass til boligbygging var tema.

Publisert Sist oppdatert

Også i mai i år inviterte KNBF stortingspolitikere til debatt, den gang om vrakpantordningen for utrangerte plastbåter som trer i kraft i år. Bare representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre dukket opp den gang. I kveld igjen var fritidsbåtpolitikk tema for «folkemøte» blant medlemmene i Kongelig Norsk Båtforbund, en debatt som var ment som en ordveksling med representanter fra alle partier på Stortinget. Ikke èn eneste folkevalgt fra landets nasjonalforsamling kunne stille.

«Meget skuffende»

-Selvsagt meget skuffende, men vi har forståelse for at de har en hektisk tid nå rett før valget, sier generalsekretær Endre Solvang i en kommentar til Båtmagasinet.  Som erstatning hadde han samlet lokalpolitikere fra Oslo og Akershus til paneldebatt om to viktige temaer; skattlegging av avgifter for båtfolk, med spesielt eiendomsskatten i fokus, og bevaring av havne- og opplagsplasser som for tiden er utsatt for formidabelt press fra kommuner og utbyggere som vil ha tak i indrefileten til utbygging av fasjonable leiligheter i strandsonen.

Indrefileten på Sjølyst

Møtet fant sted i Oslo Motorbåtforenings klubbhus på Karenslyst i Oslo, en av de utsatte "filetene" som utbyggere, godt hjulpet av Oslo kommune, vil ha kloa i.

Ikke uventet var det ingen av de seks lokalpolitikerne som ønsker båtfolket annet enn alt godt. Det ble snakket varmt om båt som en viktig del av friluftslivet og ingen ville si at den flotte båthavna med opplagsplass på Karenslyst skulle ofres, i hvert fall ikke før det forelå et tilfredsstillende alternativ. Om det finnes.

Det ble klart og tydelig uttrykket usikkerhet fra KNBF-medlemmene som hadde møtt mannsterke opp. Det lå mye skepsis i lufta, ikke minst fordi de flere ganger før har hørt fagre ord fra politisk hold uten at det har materialisert seg i nevneverdig grad.

DETTE MENTE LOKALPOLITIKERNE

PANELDEBATT: Lokalpolitikerne vil frita båtforeninger for eiendomsskatt, mer uklart hva de mener om opplagsplasser som Karenslyst i Oslo.
PANELDEBATT: Lokalpolitikerne vil frita båtforeninger for eiendomsskatt, mer uklart hva de mener om opplagsplasser som Karenslyst i Oslo.


Oddbjørg Minos, KrF

, 1. vara til bystyret i Oslo:

-Vil ha skatt på frivillighet. Havna skal være et levende byansikt.

Andreas Hasle, AP

, medlem av bystyret:

Ikke aktuelt med skattlegging av båtforeninger og havneanlegg, Vil ha flere båtplasser og bevare allemannsretten. Vil ikke avvikle opplagsplassen før det finnes alternativ.

Hans Kristian Voldstad, V

, vara til Veste Aker bydel

Ikke skatt på frivillighet. Går for permanent fritak for båtforeningene. Vil skape flere båtplasser, hvis eksisterende berøres.

Gjermund Skaar, SV

, gruppeleder i Akershus fylkesting:

Er for at eiendomsskatt styres av kommunene, men vil ha fritak for frivillighet. Opptatt av at allemannsretten er truet. Oslo er utsatt for stort press.

Pia Farstad von Hall, H

, bystyremedlem i Oslo:

Nei til eiendomsskatt i Oslo. Vil ha på plass en småbåtstrategi som innbefatter flere båtplasser og sikring av nye arealer.

Camilla, Wilhelmsen, FrP

, medlem av bystyret i Oslo:

Vil avskaffe eiendomsskatten. Vil verne den siste kyststripen i Oslo. Karenslyst er så følsomt at det må ut av det pågående planarbeidet i Oslo. 

Sistnevnte fikk mest applaus...

Powered by Labrador CMS