Ibiza er nå tilbake på Helge Duus` hender. Her en Ibiza 28 weekender
Ibiza er nå tilbake på Helge Duus` hender. Her en Ibiza 28 weekender

Ibiza tar nye grep

Turbulensen i båtbransjen har ført til at Ibiza Boats AS i Arendal har valgt å satse på én dedikert eier. – Historien har vist at det største konkurransefortrinnet for småskalaproduksjon av fritidsbåter i Norge er en eier som er “hands on”, sier Helge Duus.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding påpeker båtbygger Helge Duus at det er viktig å rendyrke egne spesialområder i et krevende marked. I meldingen fremgår det at gründeren bak Ibiza Boats på nytt tar 100 prosent eierskap i produsenten av landstedbåter og at distribusjonsleddet Erling Sande AS fortsetter som før. Endringen i eierskap innebærer at alle de ansatte i Ibiza Boats blir sagt opp fra nyttår. – Det vil være kontinuitet i produksjonen av Ibiza-båtene etter denne restruktureringen, men vi vil bruke tiden frem til 1.1.2013 på å styrke båtmerkets konkurransekraft, forklarer Helge Duus til Båtmagasinet, uten å gå nærmere inn på sine planer.

Skal fortsette
-Vi ser at lokalmediene har fokusert på oppsigelse av ansatte. Det er viktig å påpeke at dette kun dreier seg om en endring på eiersiden. Ibiza Boats AS hadde plussresultater også det foregående regnskapsåret og Ibiza-båtene vil bli produsert også i fremtiden fra våre lokaler på Moy Moner i Grimstad, sier Helge Duus til Båtmagasinet.

I praksis innebærer den prosessen som nå gjennomføres at produksjonsmidler, former, rettigheter og navn overtas av Helge Duus sitt selskap AS Niva. Dagens Ibiza Boats AS blir etter omstruktureringen 100 prosent eid av Danvik Invest AS, og vil ikke lenger være et produksjonsselskap. Som en direkte følge av dette vil de ansatte i Ibiza Boats AS bli sagt opp.

I pressemeldingen fra Ibiza Boats heter det for øvrig:

Siden 2005 har eierskapet i Ibiza Boats AS vært delt mellom ett selskap eiet av båtbygger Helge Duus i Arendal og Danvik Invest AS, som eier Suzuki-importør Erling Sande AS i Drammen.

ENEIER: Helge Duus blir eneeier i Ibiza boats.

Fra 1. januar 2013 vil Erling Sande AS kun være hoveddistributør av Ibiza-båtene.

Helge Duus’ sitt selskap vil igjen bli eneeier av Ibiza, og ha ansvar for salg, markedsføring og produktutvikling av Ibiza-båtene.

-Erling Sande AS har tilført Ibiza Boats AS en sterk distribusjonskanal, mens Ibiza Boats AS har vært leverandør av markedsledende dagstur- og landstedsbåter. For å styrke våre respektive roller gjennomfører vi nå en restrukturering på eiersiden som gir oss mulighet til å legge ekstra tyngde på våre fokusområder, heter det i pressemeldingen.

-Erling Sande AS vil fortsette å rendyrke sin virksomhet som ledende distributør av båter og motorer, inkludert Ibiza, ifølge Svein Helling.

Positive resultater


-Som alle andre i båtbransjen, har også Ibiza Boats AS hatt en tøff periode etter høsten 2008, men vi har gjennomført en løpende tilpassing til en ny markedssituasjon gjennom flere år, og vi viste i fjor overskudd og positive resultater. Med den siste omstruktureringen på eiersiden er omstillingen dermed sluttført for vår del. I sum vil denne tilpassingen styrke Ibiza i tiden fremover, sier Duus.