TOLLTULL: Helgeland Arbeiderblad omtalte saken da en tollinspektøren fant den svenske båten vinterlagret i Mo i Rana.

Etter fem år måtte staten gi seg

Svensk seiler slipper norsk moms på 250.000 kroner etter fem års kamp. Staten må betale tilbake for overvintret båt.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2008 seilte det svenske paret Cecilia og Kjell Olsson til Norge med seilbåten Aquilo. Båten ble lagt i Mo i Rana over vinteren. Seilasen fortsatte opp til Lofoten sommeren 2009. Senere ble den transportert fra Narvik til Luleå og turen fortsatte til hjemmehavnen i Gävle.

Krav i postkassen

Hjemme i postkassen ventet et krav fra den norske tollregionen i Midt-Norge på en kvart million kroner for norsk moms og hk-avgift. Norske myndigheter mente at importreglene var brutt da båten ble tatt inn i Norge og ble liggende her over vinteren.

Paret klagde på kravet til Toll- og avgiftsdirektoratet, uten resultat. Saken ble bragt inn for Oslo Tingrett hvor det ble lagt ned påstand om feil lovanvendelse, noe også tingretten sa seg enig i, men de ble likevel felt for å ha vært fem dager for lenge i Norge.

Ventet på svar i 17 måneder

-Vi mener at norsk toll gjennom sine dårlige svar og svært lange svartid bidro til at vi ble felt. Derfor begjærte vi i stedet Finansdepartementet om å få dispensasjon fra moms- og HK-avgiften, sier Olsson.

-Det ble en svært tidkrevende prosess, ikke minst på grunn av norske myndigheters lange svartider. Korteste svartiden var tre måneder og rekorden var 17 måneder.

Gjør ikke feil

Gjennomgående forsøkte Finansdepartementet og tollmyndigheten å fremheve at det ikke var begått formelle feil i løpet av tiden.

-Det hadde de nok heller ikke gjort, men den samlede effekten av lange svartider, utydelige svar, uvilje til å rette feilaktig faktura og uvilje til å innse at vi ikke hadde handlet med forsett, burde ha medvirket til dispensasjon, sier Olsson. Det ville ikke norske myndigheter være med på. I mellomtiden hadde den svenske Kronofogden, godt hjulpet av norske myndigheter, lagt beslag i ekteparets sparepenger.

Sivilombudsmannen ryddet opp

Dermed henvendte paret seg til Sivilombudsmannen som agerte raskt og effektivt. Et nytt brev ble sendt til Finansdepartementet med tidsbruk og helhetsvurdering som argumentasjon for at dispensasjon måtte gis.

Så viser det seg at Finansdepartementet lyttet til rådet fra Sivilombudsmannen og til slutt ga dispensasjon. Etter fem år med motgang og mye bekymring. Om de skal sprette champagnen? Ikke før pengene står på konto