SØPPEL: Først skal Smedasundet ryddes for søppel, så skal kunstig rev på plass for å skape nytt liv på bunnen. Her Åge Wee i prosjektet 'Liv i havna'.
SØPPEL: Først skal Smedasundet ryddes for søppel, så skal kunstig rev på plass for å skape nytt liv på bunnen. Her Åge Wee i prosjektet "Liv i havna".

Kunstige fiskerev skal gi nytt liv

Kunstige rev skal øke dyrelivet i norske havner Det nystartede prosjektet ”Liv i havna” skal vise at kunstige rev kan øke dyrelivet i norske havner.

Publisert Sist oppdatert

De fleste fisk og sjødyr er avhengige av å finne beskyttende skjulesteder for å kunne overleve, noe som ofte er mangelvare i havner og bynære kystområder. Paradoksalt nok blir ofte dumpet søppel i dag en erstatning for de livgivende skjulestedene som ikke finnes naturlig i havna. 

Daglig leder i Wee Marine AS og styreleder i foreningen Hummerhuset, Åge Wee, har nå tatt initiativ til miljøprosjektet ”Liv i havna”. Wee ønsker på sikt å introdusere kunstige fiskerev i flere store havner i Norge, og hensikten er å få tilbake det biologiske mangfoldet i havner som i dag lider av forurensing og mangel på liv under havoverflaten.

– De kunstige revene vi får laget består av seksjoner av spesialformede betong- og stålkonstruksjoner. Hver seksjon er tilpasset et spesielt formål, så som skjulested for fisk, krepsdyr, bløtdyr, eller ulike alger, forteller initiativtaker Åge Wee.

Se videosnutt om revene her: https://www.youtube.com/watch?v=ACVUt12D5fA

Starter i Haugesund

Pionérprosjektet i Norge blir Smedasundet i Haugesund havn. Her er skal hele 16 seksjoner – den største med en vekt på 2,2 tonn og mål på 2,5 x 2,5 meter – på plass under bykaia etter den årlige undervannsdugnaden er avsluttet i oktober. Utover Wee Marine AS er Kystverket Vest, Stena Recycling og Østensjø Rederi AS sponsorer i startprosjektet, og havnevesenet har godkjent utplassering så fort disse kommer til landet fra Kina til høsten.

– Vi gjør dette for å skape nytt liv i et ellers så livløst Smedasund, og håper at effekten blir god. Om vi får det som vi vil kan det med tiden legges inn glassplater i kaia slik at publikum kan se livet rundt revene fra land, sier dykker og miljøentusiast Åge Wee, som nå er på jakt etter sponsorer for flere nye rev.

Øker det biologiske mangfoldet

Marinbiolog og styremedlem i foreningen Hummerhuset, Sondre Ski, er aktiv deltaker i prosjektet. Han forteller at bruken av kunstige rev bare er i startgropen i Norge sammenlignet med andre land.

– Tap og ødeleggelse av fauna langs kystlinjen som følge av utbygginger og påvirkning fra menneskelig aktivitet blir sett på som den største trusselen mot tap av viktige kystområder. Etablering av kunstige rev er et viktig miljøtiltak både for å forbedre vannkvaliteten og for å øke faunatettheten i kystnære områder, sier marinbiolog Sondre Ski.

KUNSTIG REV: Et kunstig rev skal skape nytt liv i Smedasundet.
KUNSTIG REV: Et kunstig rev skal skape nytt liv i Smedasundet.