Vannscooterparodi

Mens nye vannscooterregler er på høring, er det surr i domstolapparatet, og Riksadvokaten fortviler.

Publisert Sist oppdatert

Riksadvokaten er tydelig irritert over at domstolene ikke behandler vannscootersakene likt, og gir også et stikk til politikerne som febrilsk forsøker å vri seg unna EFTAs overvåkingsorgan, ESAs klare uttalelse om at Norge må endre vannscooterforbudet sitt. "Det er mindre heldig at man på dette området stadig endrer reglene som er av betydning ved den strafferettslige håndhevelsen", sier Riksadvokaten i en kommentar til Båtmagasinet.

Vi har nemlig bedt Riksadvokaten  kommentere at det tydeligvis ikke er likhet for loven i dette landet, og at vannscooterforbudet fører til forskjellige resultater i domsapparatet. Bakgrunnen er nemlig denne:

En dømt - en frikjent

Med en moderne vannscooter, med en støysvak 4-takstsmotor, ble Joakim Verdich stoppet den 26. juli 2012 og anmeldt i Arendal. Nøyaktig en uke senere ble Joar Ekornes stoppet og bøtelagt i Ålesund på en helt lik farkost men nektet å vedta boten. Verdich måtte møte i tingretten 28. september i fjor og ble idømt bot, mens Ekornes fikk saken uventet henlagt fra påtalemyndigheten den 30. januar i år. Verdich er kalt inn til ankesak i Agder lagmannsrett i Arendal 5. mars.

Riksadvokaten sendte 06.07.2012 til samtlige politimestere og statsadvokatembeter ut nytt håndhevingsdirektiv for håndheving av forbudet mot bruk av vanscootere  (Småbåtlovens paragraf 40). Der sa Riksadvokaten at alle saker og anmeldelser om bruk av vannscooter som ikke er avgjort ved rettskraftig dom eller forelegg vedtatt før 1. juli 2012 skulle henlegges, men at alle saker etter denne dato,skulle håndheves fullt ut for alle typer scootere, uavhengig av EØS-opprinnelse eller ikke. Det innebærer at vannscooterkjøring etter 1. juli 2012 i områder som ikke er åpnet for bruk, jf. forskriften § 2 og 3, skal anmeldes, etterforskes og påtaleavgjøres. En rask, effektiv og konsekvent håndheving av forbudet forventes, skrev Riksadvokaten da.

Fy til påtalemyndigheten i Ålesund

Slik ble det altså ikke fordi sakene ble behandlet forskjellig. Riksadvokaten har derfor gitt smekk på fingrene til påtalemyndigheten i Ålesund.

Førstestatsadvokat Kjerstin Apall Kvande hos Riksadvokatembetet skriver til Båtmagasinet at den beskrivelse som gis av ulik håndtering fra påtalemyndighetens side, ikke er slik det skal være. Riksadvokaten har under henvisning til opplysningene i Båtmagasinets henvendelse bedt Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter se nærmere på saken fra Ålesund.

Samtidig har Riksadvokaten sendt ut nytt håndhevingsdirektiv som er en justering av direktivet fra i fjor sommer. Men Riksadvokaten må antagelig på banen igjen om kort tid når Miljøverndepartementet skal fremme nytt lovforslag basert på sin innstilling og høringsuttalelsene som er kommet inn.

Les også: Klagestorm mot vannscooterforslag

Vil ikke møte til debatt

Tirsdag 26. februar skulle 60 påmeldte fra båtbransjen møte blant andre representanter fra Miljøverndepartementet i anledning vannscootersaken. Men hverken miljøvernminister Bård Vegard Solhjell eller andre fra hans departement ønsker å stille til debatt. Dermed gjøres debatten om til et informasjonsmøte på Litteraturhuset i Kafé Oslo.

-Når nå ikke Solhjell eller hans medarbeidere ønsker å nå ut med sitt budskap til de som hadde tenkt seg på debatten som tilhørere og presse, så har departementet ikke gjort jobben sin, uttaler vannscooterentusiast Carl Jacob Johansen, til Agderposten.

 

Powered by Labrador CMS