Enstemmig vedtak i Stortinget om å be regjeringen legge fram en sak i løpet av 2014 om sikkerhet på sjøen.

Flytevestpåbud vurderes

Stortinget ombestemte seg. Nå skal det ikke bli noe påbud straks, men påbud om bruk av flytevest skal utredes og vurderes.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget rotet det virkelig til for seg fredag for en uke siden med vedtak om påbud om å bruke flytevest i fritidsbåt for alle når det var barn ombord. Flere ville ha omkamp om saken, og man fant en såkalt stemmetabbe som argument. Stemmetabben i Stortinget forrige fredag skyldtes en feil i innpiskersystemet. Partiene skal ha riktig antall representanter i stortingssalen under avstemmingene. Det viste seg at Høyre hadde én representant for mye i salen. Høyre og Venstre hadde i tillegg avtalt om at en Høyre-representant skulle møte i stedet for en Venstre-representant som ikke var til stede, i følge Aftenposten uten å ta høyde for at Høyre og Venstre hadde landet på ulike konklusjoner i vestsaken.

Nå skal saken få en adskillig bedre og grundigere behandling, og det er slett ikke sikkert at det blir noe påbud om bruk av redningsvest eller flytevest. Etter votering i Stortinget i dag ble følgende vedtak fattet:

"Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av 2014 om bedret sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan gjennomføres. "