KNBF ønsker enkle og felles fartsgrenser for hele landet.
KNBF ønsker enkle og felles fartsgrenser for hele landet.

Ønsker enklere fartsgrenser

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker færre, enklere og mer samkjørte fartsgrenser på sjøen og vil frata kommunene retten til å bestemme fartsgrensene og la Kystverket overtar ansvaret.

Publisert Sist oppdatert

KNBF har sendt ut en pressemelding der de ønsker enklere og felles fartsgrenser til sjøs. Pressemeldingen lyder slik:

"Ulike fartsgrenser til sjøs skaper hodebry for de sjøfarende i kystkommunene. Det kan være vanskelig for folk flest å vite hvilke fartsgrenser som gjelder. I dag er det de ulike kommunestyrene som bestemmer hvilke fartsgrenser vi skal ha på sjøen. For en sjøfarende som ferdes langs kysten og passerer flere kommuner er det ikke lett å vite hvilke fartsgrenser som gjelder. Dette gjør det så godt som umulig for båtfolket å vite hvilke fartsgrenser som gjelder i den enkelte kommune.

Dette må

 det bli slutt på. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) vil ha slutt på lokale fartsgrenser. Vi må få like fartsgrenser som gjelder for hele landet. Det er få personer som har tid til å sette seg inn i alle de ulike fartsgrensene som gjelder på sjøen i dag. 

I 2003 

utarbeidet Kystverket en forskrift om fem knops hastighet inntil 50 meter fra land, men endringene møtte så stor motstand at det til slutt ble trukket tilbake. Det endte med at Kystverket nå angir hvilke alternativer som finnes - 3, 5, 8 eller 30 knop eventuelt «fri fart», og det er opp til kommunene selv å fastsette den endelige fartsgrensen.

Å ferdes 

på sjøen må bli like enkelt som på veien, med god skilting. Hvordan ville det ha blitt om kommunepolitikerne skulle bestemme hvilken fart vi skulle ha på E6 mellom Trondheim og Oslo? Det sier seg selv, det ville ikke ha gått.

Også politiet

 støtter KNBF sitt ønske om enklere fartsgrenser til sjøs. I dag er det vanskelig for dem å håndheve ulike påbud. Dette må samordnes bedre.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 

mener at et regelverk skal og burde allerede ha blitt administrert av Kystverket.

Uansett, inntil 

stortingspolitikerne kommer på bedre tanker er det viktig å vise hensyn ovenfor andre sjøfarende, og holde god avstand til andre båter, uavhengig av fartsgrenser."

Vi har spurt kommunikasjonssjef Geir Giæver om KNBF mener at det uansett bør være 5 knops fartsgrense inntil 50 meter fra land over hele landet?

Vi ønsker enklere og mer enhetlige fartsgrenser til sjøs over hele landet, sier kommunikasjonssjef Geir Giæver i KNBF. (Foto: Hans Due)

   - KNBF ønsker enkle og greie fartsgrenser å forholde seg til. Som en hovedregel kan 5 knop benyttes. Men ingen regel uten unntak, sier Giæver til Båtmagasinet. Dersom spesielle  forholde skulle tilsi  annen fartsbegrensning, er vi åpne for det. Her bør Kystverket som  fagmyndighet bestemme fartsgrensen i samråd med lokale myndigheter

Vi ønsker enklere og mer enhetlige fartsgrenser til sjøs over hele landet, sier kommunikasjonssjef Geir Giæver i KNBF. (Foto: Hans Due)
Vi ønsker enklere og mer enhetlige fartsgrenser til sjøs over hele landet, sier kommunikasjonssjef Geir Giæver i KNBF. (Foto: Hans Due)

-Mener KNBF at Kystverket bedre kan vurdere lokale forhold på sjøen enn kommunene selv?

    - Nei, men  det løses ved at Kystverket går  i dialog med kommunale myndigheter. At det blir en høring/dialog slik at alle brukere blir hørt. Dette er helt vanlig prosedyre.

- Mener KNBF at kommunepolitikerne ikke har noen påvirkning på lokale fartsgrenser på veiene?

   - Selvfølgelig har de det. Spesielt når de mener at farten må ned. At det må tas hensyn til spesielle grupper. På veien er det inndelt litt annerledes da det er inndelt i kommunale veier, fylkesveier og statlige veier. Vi kan jo se for oss at vi inndeler slik også på sjøen om det er hensiktsmessig, men det må være faginstansen Kystverket som til slutt tar den endelige avgjørelsen og sørger for helhetlige og enkle fartsgrenser over hele landet.

- Sammenligner KNBF hele den norske kyststrekningen med E6 mellom Oslo og Trondheim?

   - Nei, det er bare et bilde på at det må være faginstansen Kystverket som må ta ansvaret for hovedfartsåren langs kysten. Så får de ulike kommunale myndigheter komme med  innspill hvor de ser behov for spesielle begrensninger.

- Hvordan ser KNBF for seg at norskekysten skal skiltes med fartsgrenser?

     - Her ser vi for oss  at dette legges ut på kart, på samme måte som dybder og skjær. Og at det settes opp skilt både på land og til sjøs når det er spesielle behov for det. Vi er opptatt av at ting blir enklere for båtfolket å orientere seg i kystområdene, og at ingen blir bøtelagt for høy fart i områder der de ikke hadde forutsetninger for å vite hva fartsgrensen var. Skilting i havneområder med sakte fart. Hva er det? 3, 5 eller 8 knop. Så her må det en klarere skilting på plass, avslutter Giæver.