NYE BÅTER: Roar Strømsnes i Skorgenes kjøpte konkursboet til Viksund Boats AS, men han får ikke bruke Viksundnavnet. Kanskje dukker det opp et nytt Viksundselskap som viderefører denne St.Cruz 335 med en ny 345. (Foto: Lars Kristian Larsen).
NYE BÅTER: Roar Strømsnes i Skorgenes kjøpte konkursboet til Viksund Boats AS, men han får ikke bruke Viksundnavnet. Kanskje dukker det opp et nytt Viksundselskap som viderefører denne St.Cruz 335 med en ny 345. (Foto: Lars Kristian Larsen).

Planlegger nytt Viksundselskap

Selv om Roar Strømsnes i Skorgenes har kjøpt konkursboet til Viksund Boats AS, er det usannsynlig at nye båter vil bære Viksund-navnet. Det har Erling Viksund satt en stopper for. Derimot kan det dukke opp Viksundbåter i et helt nytt selskap.

Publisert Sist oppdatert

I siste nummer av Båtmagasinet, som nå er i handelen, sier innehaveren av selskapet Viksund Trading, som har alle rettigheter til merkevarenavnet Viksund, at det ikke er aktuelt å selge Viksundnavnet likevel.

   Da Viksund Boats AS gikk konkurs var rettighetene i følge Erling Viksund hos designselskapet Auctor AS. Bostyrer ble varslet om rettighetene, men valgte, fortsatt i følge Erling Viksund, å selge formene til Roar Strømsnes under forbehold om at Roar Strømsnes skulle ordne opp i rettighetene. Actor var i følge Viksund innstilt på å finne frem til en avtale. Erling Viksund var innstilt på å selge varemerket.

”Ugjenkallelig kansellert”

-Så viser det seg at ny eier ikke var villig til å betale hverken for former eller navn. Det som var et tilbud, er nå ugjenkallelig kansellert, sier Erling Viksund til Båtmagasinet. Viksund Trading har etter dette kjøpt designrettigheter fra Auctor. Viksund Trading har sammen med en ny investorgruppe besluttet å bygge nye former og sette i gang båtproduksjon av tre nye båter, Viksund 300, 345 og 385.

Tatt ut stevning

-Forholdet til bostyrer for Viksund Boats AS og Roar Strømsnes er overlatt til advokat. Han vil med det første ta ut stevning for å få stoppet ulovlig bruk av varemerket Viksund og urettmessig bruk av design, sier Erling Viksund til Båtmagasinet.

- Jeg kan bekrefte at jeg har fått en henvendelse fra Erling Viksunds advokat. Jeg er varslet om at dette kan bli sendt til rettsapparatet, sier bostyrer, advokat Egil Horstad.

-Din kommentar til det?

-Det er helt ok, så får vi en rask avklaring.

- Det sies at du ble varslet om stridigheter rundt rettighetene, men valgte å selge formene til Strømsnes. Din kommentar til det?

- Det eneste jeg vil si at det er riktig at jeg visste at det var flere syn på dette.

Nytt selskap

Erling Viksund sier at ny båtproduksjon av nye Viksund-båter, moderniserte St.Cruz-båter, planlegges uavhengig av stevningen. Hvor båtene skal bygges, og hvem som står bak det nye selskapet, vil han foreløpig ikke si noe om. Han mener det er realistisk at det første eksemplaret av nye Viksund er på vannet neste år.